UGent zet belangrijke stap in stamcelonderzoek

© Reuters

Wetenschappers aan de Gentse Universiteit ontdekten een intermediair stadium tussen embryo en stamcel, die het misschien efficiënter zou kunnen maken om nadien gedifferentieerde cellen te ontwikkelen.

“Die doorbraak in het stamcelonderzoek kan belangrijke gevolgen hebben voor de regeneratieve geneeskunde,” aldus professor dr. Petra De Sutter, hoofd van het departement reproductieve geneeskunde aan het UZ Gent.

In het stamcelonderzoek wordt ofwel gewerkt met embryonale stamcellen, ofwel met volwassen lichaamscellen die omgevormd worden tot een stamcel. Aan de Universiteit Gent wordt vooral onderzoek verricht naar het proces waarbij stamcellen vanuit embryo’s gemaakt worden.

“Een embryo kan alle genen tot expressie brengen, een stamcel kan dat niet meer op dezelfde manier”, verduidelijkt De Sutter. “Elke cel heeft weliswaar dezelfde genen, maar naargelang het type cel worden bepaalde genen in- of uitgeschakeld, wat differentiatie noemt”.

Tussenstadium

In het pas ontdekte tussenstadium, worden de cellenkolonies opgepikt van waaruit verder stamcellen gemaakt worden, die dus bepaalde genen in- of uitschakelen. “Dat stadium werd daarom toepasselijk “PICMI” genoemd.

Uniek en verschillend patroon van differentiatie

Er werd een uniek en verschillend patroon van differentiatie gezien dan van waar het afkomstig is en van de stamcel, waar het naar toe gaat. Net in dat stadium kunnen we het proces wellicht nog sturen, is er dus een grote differentiatiemogelijkheid, zodat we de ganse stamceltechnologie en de regeneratieve geneeskunde efficiënter kunnen maken.”

De omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de cultuur, het zuurstofgehalte of toevoegen van bepaalde stoffen, zouden wel eens een groot gevolg kunnen hebben voor hun potentieel tot differentiatie.

Gedrag stamcellen

De Israëlische topwetenschapper Jacob Hanna (Weizmann Institute of Science) merkt op basis van het Gentse onderzoek in Nature op, dat het wel eens zou kunnen dat stamcellen zich in vitro anders gedragen dan in vivo, waardoor misschien cellen kunnen gecreëerd worden die in vivo niet bestaan. (Belga/INM)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content