‘Tot twaalf keer minder risico op besmetting in een klas met luchtreiniger’

Luchtfilteringproefproject Bert Blocken en Marc Van Ranst oogst bijval op scholen © belga

Als er een luchtreiniger in de klas hangt, vermindert de kans dat een kind een ander kind besmet met het coronavirus met een factor twaalf.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van het project van ingenieur Bert Blocken (KU Leuven/TU Eindhoven), viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) en Leen Peeters (Th!nk E), waarbij luchtreinigers in klaslokalen werden geplaatst. Het zou 120 miljoen euro kosten om alle klassen in Vlaanderen te voorzien van een luchtreiniger.

Blocken geeft het concrete voorbeeld van een klas met 25 leerlingen. Als een besmette leerling via de lucht de andere 24 leerlingen zou besmetten in een klas zonder luchtreiniger, zou die er slechts twee besmetten wanneer de klas wel uitgerust is met een filter. De ingenieur baseert zich voor die berekening op een internationaal erkende formule die het risico op infectie bepaalt. Om het risico op besmetting met en zonder luchtreinigers nog accurater te kunnen inschatten, zijn extra data nodig, benadrukt Blocken. Het project loopt daarom nog tot eind december van dit jaar.

In totaal nemen 100 scholen deel: 47 in Vlaanderen, drie in Wallonië en 50 in Nederland. Een totaal van duizend klaslokalen wordt gemonitord: 500 kregen een filter, 500 niet.

Kinderen kunnen echter ook op andere plekken dan de klas besmet raken, zegt Blocken. ‘Ze gaan uiteraard ook naar hobby’s, zijn thuis… Daarom is het belangrijk om zo veel mogelijk klassen mee te nemen in de studie. Zo kunnen we zeker zijn dat we een significante correlatie vinden tussen het risico op besmetting en de aanwezigheid van luchtfilters.’

‘Peanuts’

De luchtreinigers waarmee het onderzoek gevoerd wordt, verminderen de concentratie van aerosolen met 90 tot 95 procent. De lucht wordt zes keer per uur volledig gereinigd. ‘Zo haalt de filter ook erg veel fijn stof uit de lucht, wat de algemene gezondheid van de kinderen en leerkrachten ten goede komt’, zegt de ingenieur.

Volgens berekeningen van het team van Blocken zou het 120 miljoen euro kosten om alle klaslokalen in heel Vlaanderen uit te rusten met een luchtreiniger. ‘Dat is hetzelfde bedrag als de kostprijs van drie weken PCR-testen voor de overheid, vertelde coronacommissaris Pedro Facon’, zegt Blocken. ‘Het zou dus “peanuts” zijn.’

Partner Content