In België wordt veel voedsel verspild. We zijn zelfs het tweede meest voedsel verspillende land in Europa, na Nederland. Uit onderzoek blijkt dat wereldwijd een derde van al het voedsel dat voor menselijke consumptie bestemd is, verloren gaat. In totaal gaat het om meer dan een miljard ton voedsel per jaar, gespreid over de hele voedselketen. De verspilling is het gevolg van mislukte oogsten, overproductie of een veel te ...

In België wordt veel voedsel verspild. We zijn zelfs het tweede meest voedsel verspillende land in Europa, na Nederland. Uit onderzoek blijkt dat wereldwijd een derde van al het voedsel dat voor menselijke consumptie bestemd is, verloren gaat. In totaal gaat het om meer dan een miljard ton voedsel per jaar, gespreid over de hele voedselketen. De verspilling is het gevolg van mislukte oogsten, overproductie of een veel te lage prijs, waardoor het voedsel niet verkocht raakt of op het veld blijft liggen. Vaak voldoet het ook niet aan de kwaliteitsvereisten van de markt - denk bijvoorbeeld aan 'lelijke groenten'. Ook huishoudens verspillen te veel, al willen meer mensen er bewust iets aan doen. Hoe kun je voedselverspilling tegengaan?