In België wordt veel voedsel verspild. We zijn zelfs het tweede meest voedsel verspillende land in Europa, na Nederland. Uit onderzoek blijkt dat wereldwijd een derde van al het voedsel dat voor menselijke consumptie bestemd is, verloren gaat. In totaal gaat het om meer dan een miljard ton voedsel per jaar, gespreid over de hele voedselketen. De verspilling is het gevolg van mislukte oogsten, overproductie of een veel te ...