1. Elk jaar gaat zowat een derde van het voedsel bestemd voor menselijke consumptie in de wereld verloren, van het productieproces tot aan de levering bij de consument (ongeveer 1,3 miljard ton). En dat terwijl zo'n 1 miljard van de wereldbevolking chronisch honger lijdt.

2. Zijn de voedingsmiddelen eenmaal in huis, dan gaat de verspilling door. Van alle bruikbare voeding belandt per Vlaming jaarlijks zo'n 300 kilo bij het afval.

3. Elk jaar verspillen consumenten in rijke landen bijna evenveel voedsel (222 miljoen ton) als de volledige voedselproductie in Zwart Afrika (230 miljoen ton).

4. Voedselverspilling is ook verantwoordelijk voor een massale verspilling van grondstoffen, zoals water, land, energie, arbeid en kapitaal.

5. Voedselverspilling zorgt voor de onnodige productie van broeikasgassen, die dan weer bijdragen aan de opwarming van de Aarde en klimaatverandering.

6. Voedselverspilling vergroot ook nog eens de afvalberg. Rottend voedsel genereert methaan, een van de meest schadelijke broeikasgassen die verantwoordelijk is voor de klimaatverandering. Methaan is 23 keer krachtiger dan CO2.

7.Van alle voedingsmiddelen worden rijst, pasta en brood het meest weggegooid.

8. In ontwikkelingslanden wordt het voedsel vooral verspild aan het begin van de voedselketen. Dat is te wijten aan het gebrek aan financiële middelen en technische mogelijkheden bij het oogsten alsook aan de beperkte koelmogelijkheden bij het bewaren.

9. In rijke landen wordt voedsel dan weer hoofdzakelijk verspild op het einde van de voedselketen. Hier speelt vooral het gedrag van de consument een rol.

10. Door de economische crisis gaan steeds meer mensen, en vooral jongeren, voedsel dat nog in goede staat is uit het vuilnis van restaurants en supermarkten halen. Veel supermarkten weigeren immers groenten die perfect gezond zijn maar er minder mooi uitzien. (TE)

1. Elk jaar gaat zowat een derde van het voedsel bestemd voor menselijke consumptie in de wereld verloren, van het productieproces tot aan de levering bij de consument (ongeveer 1,3 miljard ton). En dat terwijl zo'n 1 miljard van de wereldbevolking chronisch honger lijdt. 2. Zijn de voedingsmiddelen eenmaal in huis, dan gaat de verspilling door. Van alle bruikbare voeding belandt per Vlaming jaarlijks zo'n 300 kilo bij het afval. 3. Elk jaar verspillen consumenten in rijke landen bijna evenveel voedsel (222 miljoen ton) als de volledige voedselproductie in Zwart Afrika (230 miljoen ton). 4. Voedselverspilling is ook verantwoordelijk voor een massale verspilling van grondstoffen, zoals water, land, energie, arbeid en kapitaal. 5. Voedselverspilling zorgt voor de onnodige productie van broeikasgassen, die dan weer bijdragen aan de opwarming van de Aarde en klimaatverandering. 6. Voedselverspilling vergroot ook nog eens de afvalberg. Rottend voedsel genereert methaan, een van de meest schadelijke broeikasgassen die verantwoordelijk is voor de klimaatverandering. Methaan is 23 keer krachtiger dan CO2.7.Van alle voedingsmiddelen worden rijst, pasta en brood het meest weggegooid. 8. In ontwikkelingslanden wordt het voedsel vooral verspild aan het begin van de voedselketen. Dat is te wijten aan het gebrek aan financiële middelen en technische mogelijkheden bij het oogsten alsook aan de beperkte koelmogelijkheden bij het bewaren. 9. In rijke landen wordt voedsel dan weer hoofdzakelijk verspild op het einde van de voedselketen. Hier speelt vooral het gedrag van de consument een rol. 10. Door de economische crisis gaan steeds meer mensen, en vooral jongeren, voedsel dat nog in goede staat is uit het vuilnis van restaurants en supermarkten halen. Veel supermarkten weigeren immers groenten die perfect gezond zijn maar er minder mooi uitzien. (TE)