Niet-aangeboren hersenletsels (NAH) bij kinderen en jongeren zijn meestal het gevolg van verkeers- of andere ongevallen. In medische termen spreekt men van traumatische hersenletsels. Precieze Belgische cijfers zijn er niet, maar volgens een Nederlandse studie (*) lopen jaarlijks zo'n 113 op de 100.000 personen jonger dan 24 jaar een hersenletsel van die aard op. Verder kunnen niet-aangeboren hersenletsels ook bijvoorbeeld het gevolg zijn van een bloeding, ontsteking of tumor in de hersenen, of van een ernstige epileptische aanval.
...