Steeds minder mensen geloven in de e-sigaret als gezonder alternatief voor de gewone sigaret. Dat zeggen onderzoekers van de Johns Hopkins-universiteit.

De perceptie dat e-sigaretten minder schadelijk zijn voor de gezondheid is sterk afgenomen tussen 2012 en 2014, zeggen de onderzoekers. Waar in 2012 nog 50 procent van de groep onderzochte rokers, ex-rokers en niet-rokers overtuigd was dat e-sigaretten een veiliger alternatief zijn, was dat percentage in 2014 gedaald tot 43 procent.

De kennis over het bestaan van e-sigaretten steeg wel van 77,1 procent in 2012 tot 94,3 procent in 2014.

Tijdens die periode werd er veel reclame gemaakt voor de e-sigaret als minder schadelijk alternatief voor roken. De onderzoekers zijn naar eigen zeggen dan ook verrast door de cijfers die duiden op een afnemend geloof in de e-sigaret als veilig alternatief voor klassieke tabak.

Minder kankerverwekkend

E-sigaretten zijn kleine toestelletjes die een vloeibare stof met nicotine omzetten in damp die vervolgens door de roker wordt geïnhaleerd.

Wellicht hebben claims van sommige wetenschappers dat e-sigaretten mogelijk de deur openen naar het gebruik van tabaksproducten, ertoe geleid dat het geloof in de e-sigaret is afgenomen.

"Het is een goede zaak dat alle informatie over de e-sigaret kenbaar wordt gemaakt, ook de mogelijke tegenstrijdige gevolgen op vlak van de gezondheid", zegt Eric W. Ford, van Johns Hopkins. "Als misinformatie over gezondheidseffecten wordt verspreid, is het meestal erg moeilijk om die trend te keren. Dat is hier min of meer gebeurd."

Volgens de onderzoeker bestaat er geen consensus over de schadelijkheid van de e-sigaret voor de gezondheid. "E-sigaretten elimineren veel van de kankerverwekkende stoffen die geassocieerd worden met het roken van tabak", zegt Ford. "Anderzijds kunnen e-sigaretten smaken bevatten en andere ingrediënten zoals het chemische bestanddeel butaandion dat de zeldzame maar ernstige longziekte bronchiolitis obliterans kan veroorzaken."

Vorig jaar toonden Amerikaanse, Australische en Canadese onderzoekers nog aan dat de e-sigaret inderdaad mensen tot roken kan verleiden, maar ze voor nog meer mensen de schadelijke gevolgen van roken vermindert.

Het model dat deze onderzoekers ontwikkeld hebben, voorspelt dat er door de e-sigaret 21 procent minder mensen zullen overlijden aan de gevolgen van roken bij de bevolkingsgroep die nu jonger is dan twintig jaar. Het verlies van het aantal levensjaren daalt daardoor met 20 procent. (IPS)

Steeds minder mensen geloven in de e-sigaret als gezonder alternatief voor de gewone sigaret. Dat zeggen onderzoekers van de Johns Hopkins-universiteit.De perceptie dat e-sigaretten minder schadelijk zijn voor de gezondheid is sterk afgenomen tussen 2012 en 2014, zeggen de onderzoekers. Waar in 2012 nog 50 procent van de groep onderzochte rokers, ex-rokers en niet-rokers overtuigd was dat e-sigaretten een veiliger alternatief zijn, was dat percentage in 2014 gedaald tot 43 procent.De kennis over het bestaan van e-sigaretten steeg wel van 77,1 procent in 2012 tot 94,3 procent in 2014.Tijdens die periode werd er veel reclame gemaakt voor de e-sigaret als minder schadelijk alternatief voor roken. De onderzoekers zijn naar eigen zeggen dan ook verrast door de cijfers die duiden op een afnemend geloof in de e-sigaret als veilig alternatief voor klassieke tabak.E-sigaretten zijn kleine toestelletjes die een vloeibare stof met nicotine omzetten in damp die vervolgens door de roker wordt geïnhaleerd.Wellicht hebben claims van sommige wetenschappers dat e-sigaretten mogelijk de deur openen naar het gebruik van tabaksproducten, ertoe geleid dat het geloof in de e-sigaret is afgenomen."Het is een goede zaak dat alle informatie over de e-sigaret kenbaar wordt gemaakt, ook de mogelijke tegenstrijdige gevolgen op vlak van de gezondheid", zegt Eric W. Ford, van Johns Hopkins. "Als misinformatie over gezondheidseffecten wordt verspreid, is het meestal erg moeilijk om die trend te keren. Dat is hier min of meer gebeurd."Volgens de onderzoeker bestaat er geen consensus over de schadelijkheid van de e-sigaret voor de gezondheid. "E-sigaretten elimineren veel van de kankerverwekkende stoffen die geassocieerd worden met het roken van tabak", zegt Ford. "Anderzijds kunnen e-sigaretten smaken bevatten en andere ingrediënten zoals het chemische bestanddeel butaandion dat de zeldzame maar ernstige longziekte bronchiolitis obliterans kan veroorzaken."Vorig jaar toonden Amerikaanse, Australische en Canadese onderzoekers nog aan dat de e-sigaret inderdaad mensen tot roken kan verleiden, maar ze voor nog meer mensen de schadelijke gevolgen van roken vermindert. Het model dat deze onderzoekers ontwikkeld hebben, voorspelt dat er door de e-sigaret 21 procent minder mensen zullen overlijden aan de gevolgen van roken bij de bevolkingsgroep die nu jonger is dan twintig jaar. Het verlies van het aantal levensjaren daalt daardoor met 20 procent. (IPS)