Elke ouder wil een zo gezond mogelijk kind op de wereld zetten. Daarbij ging tot nu toe veel aandacht naar stoppen met roken, gezonde voeding en andere preventieve acties. Bij sportieve activiteiten van de moeder keken artsen vooral naar de mogelijke risico's, maar stilaan krijgen ze ook oog voor de positieve effecten voor de baby. En die zijn er.
...

Elke ouder wil een zo gezond mogelijk kind op de wereld zetten. Daarbij ging tot nu toe veel aandacht naar stoppen met roken, gezonde voeding en andere preventieve acties. Bij sportieve activiteiten van de moeder keken artsen vooral naar de mogelijke risico's, maar stilaan krijgen ze ook oog voor de positieve effecten voor de baby. En die zijn er. Kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap aan sport blijven doen, ontwikkelen in de baarmoeder al sterkere hartjes, die gelijkenissen vertonen met het sporthart van volwassen atleten. Hun hartjes slaan tegen een trager ritme - logisch bij een groter hart. De tijdspannes tussen de hartslagen zijn ook mooi gevarieerd, wat betekent dat het hart zich soepel aanpast aan de omstandigheden. Bij volwassenen gelden dergelijke verschijnselen als een bewijs voor een gezond, goed werkend hart. Onderzoekster Linda May van de universiteit van het Amerikaanse East Carolina neemt aan dat je hetzelfde kunt zeggen over de kinderhartjes. May leidt aan haar universiteit een trainingscentrum voor zwangere vrouwen, met als doel de effecten op moeder en kind na te gaan van sport tijdens de zwangerschap. Een sluitende verklaring voor de aanpassingen heeft ze niet, maar ze vermoedt dat de hartslag van de kinderen tijdens de inspanningen versnelt tot hij min of meer in lijn ligt met die van de moeder tijdens de inspanningen. Het is alsof het kind in de baarmoeder al wat mee aan het trainen is, denkt ze. Uit haar laatste onderzoek blijkt nu ook dat kinderen van sportieve moeders beter scoren op motorische ontwikkeling en lichaamscoördinatie. Die vaststelling slechts 1 maand na de geboorte zegt natuurlijk nog niet veel, maar is interessant omdat kinderen met een stuntelige motoriek de neiging hebben minder te bewegen. Die gewoonte houdt daarna vaak een leven lang aan en draagt bij tot een verhoogd risico op overgewicht, met alle bijbehorende gezondheidsproblemen. Zwangere vrouwen doen er dus goed aan veel te bewegen. Er is voldoende bewijs dat beweging en sport tijdens de zwangerschap gunstig uitdraaien voor moeder en kind, en dat de risico's te verwaarlozen zijn.