De organisatie doet die uitspraak op basis van een onderzoek bij 258 (ex-)patiënten, waaruit blijkt dat kankerpatiënten met chronische pijn vaak niet terechtkunnen bij zorgverleners. "Pijn wordt nog te weinig erkend. De zorg voor pijn moet beter", klinkt het.

Ongeveer de helft van alle (ex-)kankerpatiënten kampt volgens Kom op tegen Kanker met pijn, wat het een van de meest ernstige symptomen tijdens en na een kankerbehandeling maakt. Voor 78 procent van hen is die chronische pijn dagelijkse kost, met grote gevolgen voor hun sociale activiteiten en beroep. Uit het onderzoek van Kom op Tegen Kanker blijkt dat die patiënten onvoldoende begeleid worden bij die pijn.

Systematisch pijnbeleid

Volgens expert kankerzorg Hans Neefs, die het onderzoek leidde, kunnen zorgverleners de pijn nochtans in 70 tot zelfs 90 procent van de gevallen reduceren tot een "aanvaardbaar niveau". "En toch lijden in ons land veel (ex-)kankerpatiënten nodeloos pijn", aldus Neefs. Als er wél sprake is van pijnbehandeling, krijgen ze daar maar met mondjesmaat informatie over, en worden ze er te weinig bij betrokken, vult expert biomedisch onderzoek Erwin Lauwers aan. Zo konden 2 op de 3 patiënten niet mee beslissen over hun pijnbehandeling. "Dat moet beter, want zorgverleners en patiënten moeten samen zoeken naar een oplossing", meent Lauwers.

Kom op tegen Kanker wil snel een oplossing, en pleit onder meer voor een systematisch pijnbeleid in alle Vlaamse ziekenhuizen. De organisatie vraagt ook een ruimere financiering van pijncentra, zodat de wachtlijsten daar kunnen worden weggewerkt. (Belga/TE)

De organisatie doet die uitspraak op basis van een onderzoek bij 258 (ex-)patiënten, waaruit blijkt dat kankerpatiënten met chronische pijn vaak niet terechtkunnen bij zorgverleners. "Pijn wordt nog te weinig erkend. De zorg voor pijn moet beter", klinkt het.Ongeveer de helft van alle (ex-)kankerpatiënten kampt volgens Kom op tegen Kanker met pijn, wat het een van de meest ernstige symptomen tijdens en na een kankerbehandeling maakt. Voor 78 procent van hen is die chronische pijn dagelijkse kost, met grote gevolgen voor hun sociale activiteiten en beroep. Uit het onderzoek van Kom op Tegen Kanker blijkt dat die patiënten onvoldoende begeleid worden bij die pijn.Volgens expert kankerzorg Hans Neefs, die het onderzoek leidde, kunnen zorgverleners de pijn nochtans in 70 tot zelfs 90 procent van de gevallen reduceren tot een "aanvaardbaar niveau". "En toch lijden in ons land veel (ex-)kankerpatiënten nodeloos pijn", aldus Neefs. Als er wél sprake is van pijnbehandeling, krijgen ze daar maar met mondjesmaat informatie over, en worden ze er te weinig bij betrokken, vult expert biomedisch onderzoek Erwin Lauwers aan. Zo konden 2 op de 3 patiënten niet mee beslissen over hun pijnbehandeling. "Dat moet beter, want zorgverleners en patiënten moeten samen zoeken naar een oplossing", meent Lauwers. Kom op tegen Kanker wil snel een oplossing, en pleit onder meer voor een systematisch pijnbeleid in alle Vlaamse ziekenhuizen. De organisatie vraagt ook een ruimere financiering van pijncentra, zodat de wachtlijsten daar kunnen worden weggewerkt. (Belga/TE)