Farmaproducenten spinnen wel vaker garen van emotionele patiëntenverhalen. Herinnert u zich patiëntje Viktor die het peperdure Soliris® nodig had voor zijn zeldzame aandoening atypisch hemolytisch en uremisch syndroom? Onder druk van de publieke opinie en een felle mediacampagne kwam er toen een tegemoetkoming.
...