Ons water zit vol geneesmiddelen: daarom plassen in een zak

Toilet papier © Istock
Désirée De Poot

Stalen uit de diverse waterlopen in binnen- en buitenland hebben het al lang aangetoond: ons water zit vol met geneesmiddelenresten. Daar moet een einde aan komen. Bij een proefproject in het Nederlandse Overijssel moeten geneesmiddelengebruikers daarom nu een week in een zak plassen.

Stalen uit de diverse waterlopen in binnen- en buitenland hebben het al lang aangetoond: ons water zit vol met geneesmiddelenresten. Daar moet een einde aan komen. Bij een proefproject in het Nederlandse Overijssel moeten geneesmiddelengebruikers daarom nu een week in een zak plassen.

Het is niet zomaar een zak, maar een plaszak waarin een speciale gel zit die de urine onmiddellijk omzet in een vaste stof. Daarna kan de zak naar de verbrandingsoven. Volgens experts van waterschap Groot Salland is dat veel gezonder en minder schadelijk voor het milieu dan wanneer de medicijnstoffen in het oppervlaktewater zouden terecht komen.

Geneesmiddelen met bio-afbreekbare stoffen

Ook in Nederland neemt het geneesmiddelengebruik toe, onder meer door de vergrijzing. De gevolgen daarvan gaan erg ver, zeker omdat de inhoud van alle toiletten uiteindelijk in het rivierwater belandt. Een van de alternatieven zou kunnen zijn om al het afvalwater te zuiveren. Er zijn nu al geavanceerde technieken waardoor het vuilste water schoon kan worden.

Maar zuivering is geen goed alternatief, vinden de initiatiefnemers, want zo leer je eigenlijk dat vervuiling geen kwaad kan. Er komt toch zuivering nadien. Je kunt veel beter aan de bron beginnen en dat is de verplichting om geneesmiddelen met bio-afbreekbare stoffen te maken.

De proefpersonen moeten nu een week zakjesplassen. De resultaten van de proef worden echter pas in 2015 verwacht.

Partner Content