Mondhygiënist vangt tekort tandartsen op, maar wat doet hij precies?

© getty
Carine Stevens Freelancejournalist

Wat doet een mondhygiënist?

Een mondhygiënist richt zich vooral op preventieve mond- en tandverzorging. Hij controleert de mondhygiëne van patiënten en geeft aangepaste adviezen. Een mondhygiënist mag ook tandsteen verwijderen, fluoride aanbrengen en tanden sealen (groefjes en putjes opvullen met een fissuurlak om gaatjes te voorkomen). Naast deze preventieve taken mogen mondhygiënisten in opdracht van een tandarts ook enkele specifieke medische handelingen uitvoeren, zoals röntgenfoto’s maken en hechtingen verwijderen.

Wat is het verschil met een tandartsassistent?

Een mondhygiënist voert autonoom handelingen uit in de mond, zoals tandsteen verwijderen. Een tandartsassistent mag assisteren bij handelingen (bijvoorbeeld door instrumenten te desinfecteren en te overhandigen), maar mag niet autonoom in de mond werken. Een tandartsassistent neemt doorgaans ook administratieve taken op zich. Tandartsassistent ben je na een zevende jaar tso, mondhygiënist pas na een driejarige bacheloropleiding.

Welke opleiding moet je volgen om het beroep van mondhygiënist te kunnen uitoefenen?

Voor een erkenning als mondhygiënist moet je een driejarige bacheloropleiding in de mondzorg achter de rug hebben. Je kunt hiervoor terecht aan de Arteveldehogeschool (Gent) en de UCLL (Leuven-Limburg). Na het behalen van je diploma moet je je beroepskennis onderhouden via een bijscholing van minstens 15 uren per jaar.

In Franstalig België kun je voor hygiéniste bucco-dentaire studeren in Luik (Haute Ecole Provinciale en Uliège) en in Brussel (Haute Ecole Libre de Bruxelles, Haute Ecole Léonard de Vinci en ULB).

Waarom werd het beroep in het leven geroepen?

De opleiding wordt sinds 2016 in België georganiseerd; de eerste mondhygiënisten studeerden dus af in juni 2019. De introductie van het nieuwe paramedische beroep beantwoordde aan een vraag vanuit de sector. Omdat er te weinig tandartsen zijn in ons land, kreeg curatieve mondzorg steeds meer voorrang op preventieve. Mondhygiënisten kunnen dat tekort opvangen, door te focussen op preventie en door sommige taken van de tandartsen over te nemen. Ook is het de bedoeling dat ze laagdrempelige zorg aanbieden aan kwetsbare groepen die vandaag moeilijk de weg vinden naar een tandarts, zoals patiënten in woon-zorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen en in instellingen voor personen met een beperking.

Waar kunnen afgestudeerden terecht?

Mondhygiënisten kunnen tewerkgesteld worden in tandartspraktijken of bij artsen in de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie. Ook kunnen ze in de tweede en derde lijn aan de slag, zoals in ziekenhuizen, CLB’s, wijkgezondheidscentra en zorginstellingen.

Meer info: Belgische Beroepsvereniging voor Mondhygiënisten vzw, www.bb-m.be

Partner Content