Een onderzoek waarover de krant De Morgen schrijft, concludeert dat rond de site van Mol-Dessel, waar nucleair afval wordt verwerkt, kinderen tussen nul en veertien jaar twee tot drie keer vaker leukemie hebben dan gemiddeld. De resultaten waren al in 2012 publiek gemaakt, maar zijn nu pas gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad European Journal of Cancer.

Geen causaliteit

Volgens onderzoekster Hetty Helsmoortel (UGent) heeft de studie gekeken heeft naar Doel, Tihange, Fleurus, Chooz en Mol-Dessel. 'In al die andere steden, waar nucleaire installaties zijn, is geen enkel verhoogd risico gevonden, enkel in Mol-Dessel', zo legde ze uit in het Canvasprogramma De afspraak.

Helsmoortel benadrukt dat er ook in een aantal andere willekeurige steden en gemeenten, waar geen nucleaire activiteiten zijn, een toename van het aantal gevallen van leukemie bij kinderen is vastgesteld. 'Het kan dus toeval zijn. Het kan te wijten zijn aan nucleaire straling, maar ook aan zware metalen. Er is een correlatie tussen de woonplaats en het aantal gevallen, maar geen causaliteit'.

De kans is overigens klein, aldus Helsmoortel, dat zo'n oorzakelijk verband ooit wordt aangetoond. 'Een goede studie moet een bepaalde groep mensen blootstellen aan een bepaalde hoeveelheid straling en een andere groep niet. Dat is een totaal onethisch en onhaalbaar experiment.'

Helsmoortel wijst er tot slot op dat er geen eenduidigheid bestaat in de internationale literatuur over het risico bij lage straling. 'In Frankrijk en Duitsland is een verhoging vastgesteld bij kerncentrales, maar op plaatsen met andere industriële activiteiten. In Finland en Zwitserland is er dan weer helemaal geen verband gevonden. Voor lymfatische leukemie, waar het hier over gaat, is het overigens zo dat in 90 procent van de gevallen de oorzaken onbekend zijn.'

Vervolgonderzoek

Eerder had ook het FANC al laten weten dat een eventueel verband tussen de aanwezigheid van nucleaire installaties en het voorkomen van kanker bij kinderen in de regio niet is aangetoond.

'Het FANC wenst te benadrukken dat de resultaten van deze studie dan ook met de nodige voorzichtigheid moeten worden benaderd. Verder wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om sluitende conclusies te kunnen trekken.' (KVDA)

Een onderzoek waarover de krant De Morgen schrijft, concludeert dat rond de site van Mol-Dessel, waar nucleair afval wordt verwerkt, kinderen tussen nul en veertien jaar twee tot drie keer vaker leukemie hebben dan gemiddeld. De resultaten waren al in 2012 publiek gemaakt, maar zijn nu pas gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad European Journal of Cancer.Volgens onderzoekster Hetty Helsmoortel (UGent) heeft de studie gekeken heeft naar Doel, Tihange, Fleurus, Chooz en Mol-Dessel. 'In al die andere steden, waar nucleaire installaties zijn, is geen enkel verhoogd risico gevonden, enkel in Mol-Dessel', zo legde ze uit in het Canvasprogramma De afspraak. Helsmoortel benadrukt dat er ook in een aantal andere willekeurige steden en gemeenten, waar geen nucleaire activiteiten zijn, een toename van het aantal gevallen van leukemie bij kinderen is vastgesteld. 'Het kan dus toeval zijn. Het kan te wijten zijn aan nucleaire straling, maar ook aan zware metalen. Er is een correlatie tussen de woonplaats en het aantal gevallen, maar geen causaliteit'.De kans is overigens klein, aldus Helsmoortel, dat zo'n oorzakelijk verband ooit wordt aangetoond. 'Een goede studie moet een bepaalde groep mensen blootstellen aan een bepaalde hoeveelheid straling en een andere groep niet. Dat is een totaal onethisch en onhaalbaar experiment.'Helsmoortel wijst er tot slot op dat er geen eenduidigheid bestaat in de internationale literatuur over het risico bij lage straling. 'In Frankrijk en Duitsland is een verhoging vastgesteld bij kerncentrales, maar op plaatsen met andere industriële activiteiten. In Finland en Zwitserland is er dan weer helemaal geen verband gevonden. Voor lymfatische leukemie, waar het hier over gaat, is het overigens zo dat in 90 procent van de gevallen de oorzaken onbekend zijn.'Eerder had ook het FANC al laten weten dat een eventueel verband tussen de aanwezigheid van nucleaire installaties en het voorkomen van kanker bij kinderen in de regio niet is aangetoond. 'Het FANC wenst te benadrukken dat de resultaten van deze studie dan ook met de nodige voorzichtigheid moeten worden benaderd. Verder wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om sluitende conclusies te kunnen trekken.' (KVDA)