Laat minderjarigen ook zonder expliciete toestemming van ouders therapie volgen

© iStock

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen lanceert woensdag een opmerkelijk voorstel: therapeuten moeten de wetgeving over toestemming van therapie voor minderjarigen niet te strikt interpreteren, vindt hij.

Vlaams welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) is gewonnen voor het voorstel van kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen om bekwame minderjarigen ook zonder expliciete toestemming van de ouders therapie te laten volgen. ‘We scharen ons achter het initiatief van de kinderrechtencommissaris om professionals correct te informeren over de wet op patiëntenrechten’, laat zijn kabinet weten.

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen lanceert woensdag een opmerkelijk voorstel: therapeuten moeten de wetgeving over toestemming van therapie voor minderjarigen niet te strikt interpreteren, vindt hij.

Het feit dat één of beide ouders geen toestemming geeft om een kind therapie te laten volgen, mag voor hem geen eindpunt zijn. Nu vragen nog veel therapeuten en organisaties in de geestelijke gezondheidszorg uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van beide ouders vooraleer ze de hulp voor een kind opstarten, maar dat hoeft eigenlijk niet.

In België oefenen hun kinderen patiëntenrechten zelfstandig uit als ze in staat zijn om zelf hun belangen te beoordelen. Is dat niet het geval, dan beslissen de ouders, maar ook daar is geen expliciete toestemming nodig. Als de ouders zich niet verzetten, kan de therapeut uitgaan van het vermoeden van instemming.

Minister Vandeurzen schaart zich achter dat voorstel. Hij benadrukt dat minderjarigen in de jeugdhulp al zelfstandig hun rechten kunnen uitoefenen, en dat jongeren daarnaast bij de centra voor geestelijke gezondheidszorg kunnen aankloppen zonder medeweten van ouders of voogd, als het probleem waarvoor ze aankloppen te maken heeft met de ouders of de voogd. ‘Ook bij de uitbouw van de eerstelijnspsychologische functie in de rechtstreeks toegankelijke hulp zien we erop toe dat behandeling zonder toestemming gestart kan worden, besluit de CD&V-minister.

Partner Content