Dat beweren toch bepaalde Noorse wetenschappers. Zij hebben onderzoek gedaan naar grote influenza-epidemieën in Zweden, Noorwegen, de VS, Singapore en Japan en ze zijn tot de conclusie gekomen dat de aanwezigheid van vitamine D (of het tekort eraan) een doorslaggevende factor is.

Volgens de studie is er een duidelijk een omgekeerd evenredig verband tussen zonlicht en griep. Hoe minder zonlicht, hoe meer griep. Of: hoe minder vitamine D, hoe meer griep. Dat tekort aan vitamine D reflecteert zich niet allen in meer griep, maar ook in een veel ernstiger verloop van de griepepidemie.

In de winter, wanneer het tekort aan vitamine D het grootste is, zou het aantal sterfgevallen door een griepepidemie tientallen keren hoger liggen dan bij een epidemie in de zomer. De reden daarvoor zou liggen in het antibiotisch effect van vitamine D en het effect dat vitamine D heeft op het immuunsysteem. (DDP)