De huidige consumptie van vlees heeft tal van negatieve effecten. Door de vrijstelling van broeikasgassen, het grondgebruik en het hoge waterverbruik is de productie van vlees milieubelastend. Een hoge consumptie van vooral rood vlees heeft ook een negatief effect op onze gezondheid. Het zou het risico op darmkanker, maar ook longkanker, beroerte en diabetes type 2 verhogen. En dat in de intensieve veeteelt het dierenwelzijn niet altijd hoog op de agenda staat, is een bekend probleem. Er wordt volop gezocht naar alternatieven om aan de nog steeds toenemende vraag naar vlees te voldoen. Een van de alternatieven die alsmaar meer naar voren geschoven worden, is kweekvlees. Het zou niet alleen gezonder, maar ook diervriendelijker en beter voor het milieu zijn.
...