Grote bezorgdheid om kwetsbare jongeren in tijden van quarantaine

© Belga Image

Het Kinderrechtencommissariaat maakt zich zorgen over kwetsbare kinderen en jongeren die zich door de coronamaatregelen mogelijk in nog zwaardere omstandigheden moeten handhaven. De organisatie roept iedereen op om extra alert te zijn voor het welzijn van kinderen.

Bij het Kinderrechtencommissariaat kwamen de laatste dagen signalen binnen dat het voor veel kinderen die zich reeds in een moeilijke thuissituatie bevinden een heel moeilijke periode is. Heel wat kinderen en jongeren hebben hulp nodig, leven in armoede, hebben een precair verblijf of zijn zelfs dakloos. Daarnaast zijn er heel wat kinderen die in een gezin verblijven waar spanningen zijn doordat de ouders bang zijn voor financiële gevolgen door de coronacrisis, in moeilijke opvoedingssituaties zitten of gescheiden ouders hebben die hen niet meer naar de andere ouder laten gaan. Voor deze gezinnen vormt de isolatie een echt risico.

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens uitte haar bezorgdheid op Twitter. “We kregen de laatste dagen duidelijk het signaal dat het beleid Welzijn en Onderwijs en andere belangrijke actoren zoals onderwijskoepels en Fedasil zich bewust zijn en anticiperen op de moeilijkheden die nu kunnen opduiken voor deze kwetsbare groepen”, laat ze donderdag weten. “De situatie wordt moeilijker voor veel kinderen. Dat vraagt extra alertheid maar ook een actief beleid om connectie te houden met deze kinderen en ervoor te zorgen dat hun rechten gevrijwaard blijven.”

De Kinderrechtencommissaris meent dat het nu geen goed idee is om geen opvang te bieden aan gezinnen op de vlucht die hun asielaanvraag momenteel niet kunnen laten registreren. “Vanuit kinderrechtenperspectief en vanuit het perspectief van volksgezondheid is het onaanvaardbaar deze mensen op straat te laten”, klinkt het. “We vragen daarom dat DVZ de registratie toch zoveel mogelijk zou laten doorgaan. Indien dat niet kan, vragen we om in tijdelijke noodopvang te voorzien.”

Ze doet ook een warme oproep naar iedereen bij jeugdhulporganisaties om signalen te blijven oppikken van mogelijke probleemsituaties. “We moeten in connectie blijven”, zegt Vrijens. “Onze oproep is om geen afwachtende houding aan te nemen maar actief contact op te nemen – dat kan telefonisch, via Skype, WhatsApp… en via berichten – met de gezinnen waarvan men nu al weet dat het soms moeilijk gaat. De jeugdhulp moet open blijven voor gezinnen en reeds opgestarte jeugdhulp moet verdergezet kunnen worden. Er moet ook extra aandacht zijn voor crisisjeugdhulp.”

Aan scholen vraagt ze om ervoor te zorgen dat kinderen die reeds een achterstand hebben, niet meer achterstand zullen krijgen door het opschorten van de lessen. “Blijf in contact met de ouders, bezorg opdrachten waar kinderen aan kunnen werken.” De scholen moeten volgens de instructies vanuit onderwijs ook openblijven voor kinderen met een moeilijke thuissituatie. Hier mag nog meer ruchtbaarheid aan gegeven worden. “Voor sommige kinderen is thuisblijven soms moeilijk door stress, spanningen of problemen thuis, geef hen de kans enkele uren per dag te ontsnappen.”

Maar ook de bevolking kan helpen. “Vaak weten buren voor welke gezinnen het moeilijker is, laat deze mensen nu zeker niet los”, zegt Vrijens. “De solidariteit en de zorg die er is, moeten we ook de volgende weken behouden. Hamsteren tast de solidariteit aan met de mensen die we niet kennen, de onderlaag van de maatschappij waarvan de meesten onder ons zelf het bestaan niet kennen en waarvoor nu blijkbaar de voedselbedeling in het gedrang komt.”

Wie een probleemsituatie opmerkt en niet goed weet wat hij ermee moet doen, kan contact opnemen met Awel.be, het CLB van de school, jeugdhulpdiensten zoals CAW, JAC, Kind en Gezin en Huis van het Kind. Bij intrafamiliaal geweld wordt gevraagd de lokale politie te bellen, hulplijn 1712 of te surfen naar www.nupraatikerover.be

Partner Content