Gestrafte gezondheidswerkers niet langer aan de slag in ander EU-land

© Thinkstock
Désirée De Poot

Artsen en apothekers die in ons land een veroordeling of een disciplinaire maatregel hebben opgelopen, kunnen in de toekomst niet langer verhuizen en in een ander EU-land hun job opnieuw uitvoeren.

Door een nieuw systeem goedgekeurd in het Europees Parlement, kunnen artsen en apothekers die in ons land een veroordeling hebben opgelopen niet langer verhuizen en in een ander EU-land hun job uitvoeren.

Het Europees Parlement sprak zich in eerste instantie uit over een automatische erkenning over de hele Europese Unie voor een aantal duidelijk omschreven en in eigen land erkende beroepen: apotheker, arts, verpleegkundige, tandarts, verloskundige, dierenarts en – jawel – architect. Zij kunnen binnenkort zonder probleem en met hun erkende diploma in eigen land in de andere lidstaten aan het werk gaan.

Nederland

Maar aan dat nieuwe systeem is ook een ander systeem gelinkt waardoor bijvoorbeeld een gesanctioneerde arts of apotheker niet langer in een ander EU-land aan het werk kan gaan. Tot nog toe had alleen Nederland een systeem waarbij ze in een publieke lijst gesanctioneerde zorgverleners bekend maakte. Niet alleen zorgverleners uit Nederland, maar ook buitenlandse zorgverleners die in Nederland ‘ongewenst’ waren.

Het nieuwe Europese systeem verplicht nu de lidstaten om binnen de drie dagen na veroordeling of disciplinaire maatregel de andere EU-lidstaten te waarschuwen. Op die manier wil men voorkomen wat nu al te vaak gebeurt: dat een zorgverlener (en architect) die in eigen land veroordeeld is, prompt zijn activiteiten naar een ander EU-land verplaatst.

Kennis van taal

De Europese regelgeving heeft gelukkig ook nog kleine lettertjes. Die zeggen dat de gezondheidswerkers die in één EU-lidstaat erkend zijn, ook in een ander EU-lidstaat aan de slag kunnen, maar dat een lidstaat ook bepaalde bijkomende eisen kan stellen. Kennis van de taal bijvoorbeeld.

Bron: de Apotheker

Partner Content