Freya Saeys (Open VLD)

‘EHBO voor de geest: verplicht meditatietechnieken op school’

Freya Saeys (Open VLD) Vlaams Parlementslid voor Open VLD

Veel mensen weten niet hoe ze psychische problemen moeten herkennen bij een ander, laat staan hoe ze ermee moeten omgaan. Daarom werken de drie Vlaamse regeringspartijen aan een resolutie om EHBO-lessen voor psychische problemen te organiseren. We moeten echter ook onszelf leren beschermen tegen stress en burn-out. Dat schrijft Freya Saeys (Open VLD).

Scholen, bedrijven, jeugdverenigingen, zorgverleners, ze zullen vanaf halverwege 2019 een aangepaste cursus eerste hulp bij psychische problemen (EHBPP) kunnen volgen. Die lessen zijn zonder twijfel een stap in de juiste richting. Maar we moeten niet enkel problemen bij een ander kunnen herkennen, we moeten ook onszelf actief leren wapenen tegen psychische problemen. En daar beginnen we best zo vroeg mogelijk mee.

De burn-out lijkt wel alomtegenwoordig. In België zegt één op drie werknemers vaak last te hebben van stress. Ongeveer 13 procent vertoont ook effectief duidelijke tekenen van een burn-out. Vooral bij mensen uit de zorgsector en onderwijzend personeel rukt de burn-out op.

Men schat dat werkgerelateerde depressies Europa jaarlijks ongeveer 640 miljard euro kosten. We mogen dus best wat meer investeren in ons mentaal kapitaal. En ja, dat kan al vanaf een erg jonge leeftijd. Dat zegt ook de Hoge Gezondheidsraad. Die schrijft in haar advies dat we lessen stressbeheersing best al vanaf de lagere school inplannen.

Faalangst en prestatiedruk

Omgaan met stress, je hoofd leegmaken en dingen die mis gaan in het juiste perspectief plaatsen, we hebben het er steeds lastiger mee. Dat de sociale media en de spiegel die ze ons constant voorhouden daarbij een rol spelen, daaraan lijken weinigen nog te twijfelen. In onze huidige maatschappij lijkt falen niet langer toegestaan en als het toch gebeurt is het volledig je eigen schuld. De combinatie van alsmaar meer druk op de individuele persoon en het gebrek aan mentale veerkracht om hiermee om te gaan leidt stilaan tot een onhoudbare situatie.

Om prestatiedruk en faalangst het hoofd te bieden moeten we daarom al van jongs af aan investeren in stressbeheersing en mentale veerkracht. Naar mijn mening mag dat best een eindterm in het basis- en secundair onderwijs zijn. Dat hoeft echter geen drastische verschuivingen in het lessenrooster met zich mee te brengen. Eén lesuur wijden aan het aanleren van meditatietechnieken bijvoorbeeld, een vijftal minuutjes tot rust komen om je beter te kunnen concentreren, … het lijken mij geen onhaalbare initiatieven.

Bovendien volgen veel leerlingen nu reeds lessen EHBO op school. Als we daar in de toekomst ook de lessen eerste hulp bij psychische problemen (EHBPP) aan koppelen, zijn we op goede weg om zowel lichamelijk als geestelijk eerste hulp te kunnen bieden. Maar we mogen ook ons eigen welbevinden niet uit het oog verliezen. De inzichten die we opdoen in de lessen EHBPP moeten we kunnen combineren met relaxatie- en meditatietechnieken die we op onszelf toepassen. Op die manier stellen we onze kinderen en jongeren in staat om anderen, maar ook zichzelf te helpen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content