Kathleen Venderickx

‘De enige grondstof die Vlaanderen rijk is, intellectueel talent, wordt niet optimaal benut’

Kathleen Venderickx Bestuurder Exentra vzw en hoofd leerstoel Hoogbegaafdheid UHasselt

Prof.dr.ir. Kathleen Venderickx breekt een lans voor hoogbegaafde kinderen in ons onderwijs.

Hoogbegaafde kinderen hebben nood aan scholen die zorgen dat er differentiatie naar boven toe is en die kangoeroeklassen inrichten. In Vlaanderen is er spijtig genoeg nog een heel beperkt aantal scholen die dit in de praktijk daadwerkelijk doen.

Als de vrijheid van keuze voor een school voor hoogbegaafde kinderen zou wegvallen, vallen zij helemaal uit de boot. Bij het expertisecentrum hoogbegaafdheid, Exentra vzw, melden zich jaarlijks ongeveer 1000 hoogbegaafde kinderen aan. 64 % van hen is schoolmoe, 73 % heeft psychosomatische klachten en 86 % van de aangemelde kinderen verveelt zich op school.

De enige grondstof die Vlaanderen rijk is, intellectueel talent, wordt niet optimaal benut.

Een belangrijke oorzaak voor deze dramatische cijfers is dat veel scholen er niet toe komen een inspanning te leveren om hoogbegaafde kinderen de ondersteuning te bieden waar ze nood aan hebben. Veranderen van school en verhuizen naar een school waar er wel aandacht is voor deze groep, is de enige oplossing die de kinderen en hun ouders nog rest.

En een dergelijke verandering maakt een wereld van verschil. Bij zo’n positieve schoolverandering zien we zeer snel mooie resultaten. Vaak zien we een week na een verhuis al een heel ander kind. Dat blijkt ook uit onderzoek: 89 % van de leerkrachten ziet het welbevinden van deze kinderen in de nieuwe school toenemen en maar liefst 98 % (!) van de ouders merkt een verbetering bij hun kind.

Niet meer vrij kunnen kiezen voor een school is voor veel hoogbegaafde kinderen dan ook gewoon een ramp. Na het M-decreet zou dit een tweede mokerslag zijn in de Vlaamse onderwijsaanpak voor intellectueel getalenteerde kinderen. Het M-decreet zorgt er immers voor dat scholen nog minder voor deze kinderen doen dan voordien al het geval was.

De gevolgen kennen we. De laatste PISA-resultaten geven duidelijk aan dat het aantal toppresteerders in ons land daalt. De enige grondstof die Vlaanderen rijk is, namelijk intellectueel talent, wordt niet optimaal benut. En dat is spijtig. Spijtig voor heel veel kinderen die niet de prettige schooltijd beleven waar ze wel recht op hebben. En spijtig voor onze maatschappij die haar belangrijkste grondstof verloren ziet gaan.

Bekijk hier de lezing van de auteur voor de Universiteit van Vlaanderen: Waarom behalen zo veel hoogbegaafden geen diploma?

Prof.dr.ir. Kathleen Venderickx is bestuurder bij Exentra vzw, een organisatie die zich inzet voor de hoogbegaafde leerling en volwassene in Vlaanderen, en hoofd van de leerstoel Hoogbegaafdheid aan de UHasselt.

Partner Content