CO-vergiftiging: dit zijn de alarmsignalen

© iStock
Marleen Finoulst
Marleen Finoulst Ondervoorzitter van SKEPP.

Guur weer. Ramen en deuren potdicht, en een slecht werkende verwarmingsinstallatie. Meer heb je niet nodig voor een dodelijke intoxicatie.

Koolstofmonoxide (CO) is een reukloos en onzichtbaar gas dat ontstaat als de verbranding van koolstof bevattende brandstoffen (gas, olie, hout, kolen…) onvolledig gebeurt door een tekort aan zuurstof in de ruimte. Het gas is dodelijk omdat het bindt aan hemoglobine in het bloed. Hemoglobine is het eiwit dat instaat voor het transport van zuurstof. Als het bindt aan koolstofmonoxide, kan het niet langer zuurstof transporteren naar de weefsels, waardoor die snel in zuurstofnood verkeren en afsterven.

Jaarlijks worden in België zo’n 1200 mensen slachtoffer van een CO-vergiftiging. Voor een 30-tal komt alle hulp te laat.

Alarmsymptomen die kunnen wijzen op een CO-vergiftiging:

CO-vergiftiging: dit zijn de alarmsignalen
© istock

– Iemand wordt onwel in een ruimte waar een gasboiler staat (meestal badkamer)

– Meerdere personen in dezelfde woning klagen over hoofdpijn en misselijkheid of moeten braken.

– Onverklaarbare vermoeidheid

– Verwardheid

– Bewustzijnsverlies

– Bewusteloze slachtoffers van een CO-intoxicatie hebben vaak rode lippen en wangen

Aanpak

– Breng jezelf in veiligheid

– Alarmeer de hulpdiensten

– Open ramen en deuren

– Evacueer het slachtoffer

Behandeling

– Milde CO-intoxicatie: enkele uren in de frisse buitenlucht volstaat

– Ernstige CO-intoxicatie of CO-intoxicatie in de zwangerschap: hyperbare zuurstoftherapie gedurende minstens 4 uur.

Meer info: antigifcentrum

Partner Content