Bevraging UAntwerpen: meeste twijfelaars en weigeraars denken wel dat een vaccin nodig is

De meeste twijfelaars en weigeraars zijn niet principieel tegen de covid-19-vaccinaties, maar hebben vooral nog een aantal onbeantwoorde zorgen. Dat blijkt uit een bevraging van de UAntwerpen.

De meest genoemde bedenkingen gaan over de snelle ontwikkeling van de vaccins en de angst voor bijwerkingen op de lange termijn.

Bevraging

De UAntwerpen bevroeg eind november 1.200 Vlamingen over de coronavaccins. 65 procent van de deelnemers gaf aan zich te laten vaccineren zodra er een veilig en goed werkend vaccin voor hen beschikbaar is. 23 procent geeft aan te twijfelen en 12 procent zegt zich niet te willen laten vaccineren.

Toch is er vertrouwen in de effectiviteit van de vaccins. Van de deelnemers heeft 85 procent een beetje tot veel hoop dat de vaccins de huidige situatie gaan verbeteren en 83 procent ziet vaccineren als een effectieve strategie tegen covid-19.

Twijfels

In een open vraag gaven de respondenten de belangrijkste reden voor hun keuze (wel vaccineren, niet vaccineren, twijfel) aan. De meest genoemde redenen van de twijfelaars en weigeraars zijn de snelle ontwikkeling van de vaccins en de angst voor bijwerkingen, vooral op de lange termijn.

‘Twijfelaars en weigeraars zijn dus niet per se tegen vaccineren’, concluderen de wetenschappers. ‘Ook in deze groepen denkt de meerderheid dat een vaccin wel nodig is.

‘Bij twijfelaars en weigeraars wegen de zorgen alleen op dit moment nog zwaarder dan de voordelen, zo lijkt het. We moeten deze zorgen niet bagatelliseren of negeren, maar erkennen en waar nodig wegnemen en tegelijkertijd de voordelen van vaccineren blijven benadrukken.’

Advies

In alle groepen blijkt de huisdokter de meest vertrouwde bron van informatie. Daarnaast geeft de grote meerderheid (81 procent) van alle respondenten aan het vaccinatieadvies van de dokter of zorgverstrekker te volgen. Ook de apotheker, wetenschappers die onderzoek doen naar covid-19, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het Agentschap Zorg en Gezondheid worden gezien als (zeer) betrouwbare informatievoorzieners.

Partner Content