‘Beroep van apotheker lijkt steeds meer op dat van verkoper’ (Test Aankoop)

Apotheek © istock

Test Aankoop waarschuwt dat het beroep van apotheker steeds meer op dat van een verkoper gaat lijken in plaats van een zorgverlener.

Na een onderzoek met mystery shoppers blijkt dat slechts 2 op de 96 bezochte apothekers voldoende vragen stellen om te kijken of een geneesmiddel wel degelijk geschikt is voor de patiënt, meldt de consumentenorganisatie in een persbericht.

Bij het mystery shoppen werden twee scenario’s toegepast waarbij klanten hun apotheker naar een geneesmiddel vroegen dat ze in advertenties hadden gezien. Het ging om Nurofen 400g en Bronchosedal Mucus, twee middelen die achter de toonbank worden bewaard. De apotheker moet in principe waarschuwen voor de risico’s van bijwerkingen en interacties met andere geneesmiddelen. Daarvoor dient de apotheker een aantal vragen te stellen, onder meer hoe lang mensen al symptomen hebben en of ze andere medicatie nemen. 

Wij pleiten al lang voor een reclameverbod voor geneesmiddelen zonder voorschrift, die geen toegevoegde waarde hebben voor patiënten maar enkel de belangen van farmaceutische bedrijven dienen.

Simon November, Test Aankoop

Uit het onderzoek blijkt echter dat slechts 2 van de 96 bezochte apotheken drie vragen hebben gesteld, waardoor zij konden vaststellen dat het gevraagde geneesmiddel niet werd aanbevolen in hun situatie. ‘Het resultaat van ons onderzoek toont het nefaste effect aan van geneesmiddelenreclame, dat bovendien nog wordt verergerd door het gebrekkige advies van de apotheker. Wij pleiten al lang voor een reclameverbod voor geneesmiddelen zonder voorschrift, die geen toegevoegde waarde hebben voor patiënten maar enkel de belangen van farmaceutische bedrijven dienen’, aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. 

De organisatie vraagt de overheid om kwaliteitsindicatoren in te voeren, zodat de zorgkwaliteit van apotheken in de praktijk kan worden gemeten.

Partner Content