Belg vindt levenskwaliteit belangrijker bij medische behandeling dan levensduur

22/12/14 om 10:11 - Bijgewerkt om 10:11

Voor Belgen is het vooral belangrijk dat een nieuwe medische behandeling de levenskwaliteit verbetert. Een beter leven is dus belangrijker dan een langer.

Belg vindt levenskwaliteit belangrijker bij medische behandeling dan levensduur

Medicijnen © Istock

Een nieuwe medische behandeling moet vooral de levenskwaliteit van de patiënt verbeteren. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bij 4.500 mensen, waarmee gepoogd werd de mening van de maatschappij en haar burgers mee te laten wegen bij beslissingen of nieuwe behandelingen al dan niet worden terugbetaald.

Liever gezonder, dan lager leven

Het is de minister van Volksgezondheid die in België beslist over een terugbetaling. Zij doet dat op basis van advies van experten in RIZIV-commissies. Die experten moeten met zeer veel criteria rekening houden en die tegen mekaar afwegen. Nooit werd tot nog toe onderzocht hoe de voorkeuren van de Belgische burgers konden worden meegenomen in de besluitvorming. Het KCE heeft voor enkele criteria waarop de RIZIV-experten zich baseren, nu het "gewicht" gemeten dat de burgers aan elk van die criteria hechten.

De gewichten werden bepaald op basis van het onderzoek bij 4.500 personen, volgens het Kenniscentrum een representatief staal van de bevolking op het vlak van leeftijd en geslacht. Levenskwaliteit blijkt bij de Belgen het meest door te wegen bij een beslissing over terugbetaling. Concreet achten ze de nood aan een betere behandeling hoger voor een ziekte die gepaard gaat met een zeer slechte levenskwaliteit maar niet dodelijk is, dan voor een ziekte waarbij de levenskwaliteit relatief goed blijft, maar waaraan de patiënt wel eerder sterft.

Therapeutische noden

Het KCE stelt het RIZIV voor om de resultaten van de studie te gebruiken bij toekomstige evaluaties. Zo moet het RIZIV volgend voorjaar een lijst opmaken van aandoeningen met de hoogste therapeutische noden. Het Kenniscentrum onderstreept dat de studie de huidige besluitvorming rond terugbetalingen in de ziekteverzekering niet vervangt. 'Het gaat erom in de besluitvorming informatie toe te voegen, namelijk over het gewicht dat de bevolking hecht aan voor- en nadelen van een nieuwe behandeling', luidt het. (Belga/AVE)

Lees meer over:

Onze partners