7 op 10 artsen hebben vertrouwen in het covid-19-vaccin

© iStock
Geert Verrijken
Geert Verrijken Redactiedirecteur-hoofdredacteur Artsenkrant

Negen artsen op tien vinden vaccins in het algemeen (zeer) betrouwbaar. Tegenover het nieuwe covid-19-vaccin staan ze echter veel terughoudender. Bij de huisartsen vindt amper 70% het (zeer) betrouwbaar.

Dat blijkt uit een online steekproef met vijf vragen die Artsenkrant vorige week uitvoerde bij 836 artsen. Wat blijkt?

-Negen artsen op tien zijn overtuigd dat vaccins in het algemeen betrouwbaar tot zeer betrouwbaar zijn. Dat vertrouwen is meer uitgesproken bij artsen-specialisten (93%) dan bij huisartsen (87%).

-Een vaccin tegen covid-19 beschouwt meer dan 15% van de artsen als (zeer) onbetrouwbaar. Slechts 72% denkt dat het (zeer) betrouwbaar is. Sterker nog, van de huisartsen -toch de best geplaatste beroepsgroep om te vaccineren- heeft amper 70% er (zeer veel) vertrouwen in. Bij de specialisten gaat het over 75%.

-Slechts 68% van de dokters zegt zijn patiënten actief tot covid-19-vaccinatie te zullen aansporen (bij artsen-specialisten loopt dat op tot 71%). 15% zegt dit niet te zullen doen en 15% weet het (nog) niet.

-37% van het staal antwoordt ontkennend op de vraag of ze zichzelf zouden (laten) vaccineren tegen covid-19. Daarvan zegt 23% duidelijk neen en bijna 14% weet het niet. Dat slechts 63% zichzelf zeker zou (laten) vaccineren, is geen blijk van groot vertrouwen. Specialisten (66%) hebben er meer confidentie in dan huisartsen (59%).

-Ter vergelijking. Negen artsen op tien zal risicopatiënten actief aanraden zich tegen griep te laten vaccineren. Bijna 35% zal dat dit griepseizoen (met covid-19) zelfs nadrukkelijker doen dan andere jaren. Ook hier is het enthousiasme bij specialisten groter dan bij huisartsen.

Methode

De enquête ‘Geef uw mening over het covid-19-vaccin’ stond tussen maandag 21 september en zondag 27 september op de homepage van Artsenkrant.com. Daarnaast stuurden we de vragenlijst mee met de ‘gewone’ AK-nieuwsbrieven op maandag 21 en donderdag 24 september en met een extra nieuwsbrief op 23 september.

In totaal beantwoordden 836 artsen de zes gestelde vragen, 538 Nederlandstaligen en 299 Franstaligen. Het gaat over 450 huisartsen (in opleiding) en 368 specialisten (in opleiding).

Achtergrond

Ten vroegste einde maart 2021 en allicht later, komt er een vaccin op de markt tegen covid-19. In afwachting speculeren de media volop over het nieuwe vaccin. Het doorloopt nu in recordtempo alle klinische fases en moet snel in massaproductie. Dat kan de scepsis voeden. Bij de bevolking is dit geen punt, zo blijkt uit de 15de en 16de editie van de grote corona-enquête van UAntwerpen en UHasselt -respons van respectievelijk 27.500 en 28.000 mensen. Indien het covid-19-vaccin wordt aanbevolen, zou 89% van de respondenten zich laten vaccineren. Dat zit dus goed. Onderzoek gepubliceerd in The Lancet toont echter aan dat het in de eerste plaats van de (huis)artsen afhangt of mensen zich laten vaccineren. En op dat vlak is er nog werk aan de winkel, zo toont deze enquête aan.

Artsenkrant laat over de enquête en vaccinatie professor Pierre Van Damme, professor em. Jan De Maeseneer en klinisch bioloog en infectioloog dokter Louis Ide aan het woord.

Partner Content