Gewesten geraken het eens over klimaatstrategie tegen 2050

Marie-Christine Marghem

Het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen van ons land heeft woensdag ingestemd met de Belgische klimaatstrategie voor 2050. Het Belgische plan bundelt de strategieën die de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen voor hun respectieve gewesten hebben uitgewerkt. Wel zal het Overlegcomité de strategie geregeld tegen het licht houden.

De Europese Unie streeft ernaar om tegen dan klimaatneutraal te worden. De Europese Commissie vraagt aan elke lidstaat om een strategie voor te leggen waarmee dat doel bereikt kan worden. De Vlaamse regering mikt op een reductie van broeikasgassen met 85 procent tegenover 2005. Wallonië stelt een daling met 95 procent voorop en Brussel streeft naar een ‘benadering van de Europese doelstelling van koolstofneutraliteit in 2050’.

Voor heel het land komt dat neer op een daling met 85 tot 87 procent. De regeringen kwamen overeen de langetermijnstrategie regelmatig te updaten. Het gaat om een ‘minimaal engagement’ dat de gemeenschappelijke wil bevestigt naar klimaatneutraliteit te neigen, luidt het. De strategie zal met name tegen het licht worden gehouden in functie van de evolutie van elke entiteit, rekening houdend met de Europese doelstellingen die zijn vastgelegd voor de reductie van broeikasgassen.

‘Het was noodzakelijk dat de strategie vandaag zou worden goedgekeurd omdat die visie complementair is aan de maatregelen die het federale niveau heeft ontwikkeld in het kader van het Nationaal Energie- en Klimaatplan’, reageert federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR). ‘Ik bedank de gewesten voor hun constructief werk omdat we eens te meer hebben bewezen dat de verschillende entiteiten in ons land in staat zijn het eens te raken om het Belgisch traject op het pad naar de energietransitie te bevestigen’.

In een reactie zegt Kamerlid Tinne Van der Straeten (Groen) dat de andere gewesten tot het uiterste zijn gegaan, maar dat Vlaanderen een nationale klimaatstrategie boycot. ‘Vlaanderen gaat niet alleen zelf onder de lat, maar duwt ook federaal onder de lat’, aldus Van der Straeten. Ze wijst er op dat ons land daardoor Europese middelen dreigt mis te lopen. ‘Eerst kloeg Vlaams minister van Energie Zuhal Demir dat het te weinig was en nu zorgt ze ervoor dat het nog minder is’.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content