Gespecialiseerde rechters moeten verjaring grote fraudezaken helpen voorkomen

(Belga) Om te helpen vermijden dat grote fiscale zaken verjaren, voorzien minister van Justitie Annemie Turtelboom en staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez acht rechters die gespecialiseerd zijn in fiscale aangelegenheden. Drie van die fiscale rechters worden ingezet in Brussel. Volgens de top van het Brusselse parket en het parket-generaal zijn die extra rechters niet alleen broodnodig om het vertrek van andere rechters op te vangen, maar ook om de toenemende werklast op te vangen.

Om ervoor te zorgen dat complexe fraudezaken in de toekomst beter binnen een redelijke termijn kunnen afgehandeld worden, voorzien Turtelboom en Crombez acht rechters die gespecialiseerd zijn in fiscale zaken. Van die acht rechters gaan er drie naar Brussel en telkens één naar Antwerpen, Luik, Henegouwen, Oost-Vlaanderen en West Vlaanderen. Die acht moeten een meeropbrengst van 24 miljoen euro of 3 miljoen euro per rechter opleveren. Volgens Brussels procureur-generaal Lucien Nouwynck is dat extra kader meer dan welkom. Hij wees erop dat het aantal magistraten bij het sinds 1997 ongewijzigd is gebleven, maar dat de werklast in die periode fors is gestegen. Zo is het aantal assisenzaken bijvoorbeeld verdubbeld. Minister Turtelboom antwoordde dat het niet alleen een zaak is van “extra middelen”. “Ook op het gebied van management zijn verbeteringen mogelijk. Er moet gekeken worden op welke manier de efficiëntie kan verhoogd worden”. Volgens Luc Hennart, voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, is het inderdaad niet alleen een zaak van extra middelen en worden er ook al inspanningen geleverd op managementvlak. Hij suggereerde om een aantal juridische procedures (zoals de wet-Franchimont, die verdachten toelaat extra onderzoeksdaden te vragen) zelf onder de loep te nemen. (Belga)

Partner Content