Gerechtelijke splitsing BHV: ‘Vlamingen hebben zich magistraal laten rollen’

© Belga

‘De Vlaamse onderhandelaars hebben zich magistraal laten rollen. Er is geen weg terug. De sfeer op de rechtbanken is zeer grimmig.’ Dat zegt de Brusselse advocaat Fernand Keuleneer over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV. ‘Compleet in het nadeel van de Vlamingen.’

‘Als de Vlamingen dachten dat er nog gemorreld kon worden aan het akkoord over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement B-H-V, slaan ze de bal volledig mis. Het akkoord is politiek gebetonneerd en compleet in het nadeel van de Vlamingen,’ zegt advocaat Fernand Keuleneer. Het is gisteren gebleken tijdens een debatavond met CDH-senator Francis Delpérée. ‘De Vlaamse onderhandelaars hebben zich magistraal laten rollen. De sfeer op de rechtbanken is zeer grimmig’, aldus Keuleneer.

Advocaten vlijmscherp voor Vlaamse onderhandelaars

Op een debatavond over het ‘Vlinderakkoord’ in verband met het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde gisteren bij het Vlaamse Pleitgenootschap, viel onder de aanwezige magistraten en advocaten vlijmscherpe kritiek te horen op de manier waarop de Vlaamse onderhandelaars het akkoord hebben geslikt. ‘De Vlamingen lijken het niet te beseffen’, zegt Fernand Keuleneer, ‘maar de 80/20-regel die is overeengekomen voor de ontdubbeling van de rechtbanken in B-H-V (80 procent Franstalig gediplomeerde magistraten tegenover 20 procent Nederlandstaligen voor de zetel) maakt een essentieel onderdeel uit van een politiek akkoord. Er valt niet meer aan te morrelen.

Nochtans is de impact voor de Vlaamse rechters gigantisch groot. De nieuwe verdeling zal aan Vlaamse kant tot een grote achterstand leiden.’

Werklastmeting

‘Anders dan men denkt, zal het akkoord niet meer worden aangepast op basis van een voorafgaande werklastmeting. Het zal integendeel in een wet worden ingeschreven die enkel met een bijzondere meerderheid zal kunnen worden aangepast. Dat heeft CDH-senator Francis Delpérée tijdens de bijeenkomst bevestigd.’

Geen splitsing

‘Bovendien heeft men het steeds over de splitsing van het gerechtelijke B-H-V. Maar er is helemaal geen splitsing. Het gerechtelijk arrondissement blijft gewoon voortbestaan, zo staat het ook in het akkoord. Wel worden de rechtbanken ontdubbeld (de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel, de politierechtbanken). Dat betekent dat er in plaats van de tweetalige kamers die we nu kennen, voor elk domein een afzonderlijke Franstalige en een afzonderlijke Nederlandstalige rechtbank komt. Met andere woorden: voor de 54 gemeenten van Brussel-Halle-Vilvoorde komen er telkens een Franstalige en een Nederlandstalige rechtbank per domein.’

In het voorstel van Hugo Vandenberghe (CD&V), het voor de onderhandelingen vaakst gehanteerde model door de Vlaamse partijen, was er enkel sprake van Franstalige Brusselse rechtbanken die bevoegd zouden zijn voor de 19 Brusselse gemeenten. Een enorme toegeving, zo blijkt.

Gedetacheerde magistraten

Keuleneer heeft ook veel bedenkingen bij het tweede luik van de hervorming, die betreffende het parket. Zoals bekend komt er een afzonderlijk parket dat bevoegd is voor Halle-Vilvoorde. Dat parket zal voor één vijfde bestaan uit gedetacheerde Franstalige magistraten van het Brusselse parket. Ze zullen zich in Halle-Vilvoorde buigen over de criminaliteit in de rand met Franstalige verdachten.

Geen roulatie

Keuleneer: ‘Om te beginnen zal het aantal Franstalige parketmagistraten, dat gedetacheerd wordt naar Halle-Vilvoorde in Brussel gecompenseerd worden met hetzelfde aantal magistraten. Bovendien zal de Brusselse procureur des Konings, die trouwens hiërarchisch de leiding behoudt over de Franstaligen in Halle-Vilvoorde, in de toekomst altijd een Franstalige zijn. Er zal niet langer een roulatie plaatsvinden tussen een Franstalige en een Nederlandstalige procureur des Konings. Ook dat is een politiek gebetonneerd akkoord, waar niet veel meer aan te doen valt.’

Keuleneer heeft ook zware kritiek op de radicale afzwakking van de tweetaligheidsvereisten door het nieuwe akkoord. Keuleneer: ‘Vandaag moet één derde van de Brusselse magistraten over een Nederlands diploma beschikken en één derde over een Franstalig diploma. Twee derde moet tweetalig zijn. Door de ontdubbeling, door het ontstaan met andere woorden van twee afzonderlijke rechtbanken, zal nog slechts één derde van de magistraten tweetalig zijn. Bovendien zal de kennis van de tweede taal puur functioneel zijn en dus vrij beperkt.’

Ongenoegen bijzonder groot

‘Tot slot vraag ik me af hoe men op termijn de taalwet, waarvan de krachtlijnen behouden blijven, zal kunnen blijven in stand houden. Het spreekt voor zich dat bijvoorbeeld een Franstalige uit Zemst zich in de toekomst automatisch zal wenden tot de Franstalige rechtbank, als er voor de 54 gemeenten van Brussel-Halle-Vilvoorde zowel Nederlands- als Franstalige rechtbanken zullen voorhanden zijn. In de praktijk kan dat niet zonder gevolgen blijven.’

‘Ik vrees dat dit akkoord voor de Vlamingen weinig voordelen omvat, wel integendeel. Dat het zo zou lopen, was ergens voorspelbaar, maar toch heeft men de splitsing willen doorduwen. Het ongenoegen op het terrein is vandaag bijzonder groot.’

Ingrid Van Daele

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content