Gent wil meer capaciteit studentenhuisvesting en plan tegen inname gezinswoningen

(Belga) Met de opmaak van een nieuw “studentenhuisvestingsplan” wil Gent de capaciteit van de studentenhuisvesting verhogen, aantrekkelijker en socialer maken. Daarnaast komt er een ontradende campagne, later gevolgd door repressief optreden, tegen eigenaars-verhuurders van gezinswoningen aan studenten, verklaarde de Gentse schepen Tom Balthazar (sp.a), onder meer bevoegd voor Stadsontwikkeling en Wonen.

In Gent wonen naar schatting 10.000 studenten in gezinswoningen of -appartementen. “Het stadsbestuur is ervan overtuigd dat de aanwezigheid van studenten aan Gent zijn huidige gekende dynamiek gegeven heeft”, verduidelijkt schepen Balthazar. “Maar naast een studentenstad en een jongerenstad, wil Gent ook een stad voor gezinnen zijn.” Om dat evenwicht te bewaren, maakt Gent een “studentenhuisvestingsplan” met drie principes. Ten eerste moet de capaciteit van studentenhuisvesting verhoogd worden, maar ook aantrekkelijker en sociale gemaakt worden. “We willen bijvoorbeeld Hogescholen en de Universiteit stimuleren om gronden ter beschikking te stellen voor private investeerders.” Er wordt ook gedacht om de minimum omvang van grootschalige studentenhuisvesting te verminderen. Daarnaast wil Gent gericht zoeken naar nieuwe locaties voor studentenhuisvesting. Tot slot plant de stad een ontradingscampagne tegen het innemen van gezinswoningen door studenten. “Op termijn zullen de controles op studenten die samenhuizen in gezinswoningen gradueel worden opgedreven en omgezet worden in repressief optreden”, aldus Balthazar, die eraan toevoegt dat sancties voor rekening van de eigenaar-verhuurder zullen zijn. Hij roept studenten en hun ouders wel op om zich te informeren vooraleer een huurovereenkomst af te sluiten. “Studenten kunnen enkel wonen in vergunde kamerwoningen. Verschillende personen die in één huis of appartement wonen, kan alleen indien die bewoners allemaal een domicilie in die woning hebben.” (Belga)

Partner Content