Gent: Groen blijft in kartel met sp.a

Partijkopstukken raadplegen de leden © BELGA

Na raadpleging van zowat 140 leden heeft Groen Gent bijna unaniem beslist om het kartel met sp.a verder te zetten. Tegelijk gaven de sp.a-leden hun akkoord voor een nieuwe schepen en voor de nieuwe lijsttrekker Rudy Coddens.

Van de 142 stemgerechtigde leden, die in het Gentse Geuzenhuis bijeenkwamen om over Publipart en de nieuwe afspraken met sp.a te reflecteren, stemden er maar twee tegen het verderzetten van het kartel voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Eén persoon onthield zich. De andere leden stemden voor. Wel willen ze garanties dat de afspraken die afgelopen weekend met sp.a gemaakt werden, ook uitgevoerd worden, verklaarden de drie Groen-schepenen in een korte perstoelichting na de twee uur durende bijeenkomst.

“Het was een zeer intens debat en bijwijlen emotioneel”, zei schepen Filip Watteeuw. “Maar het was een goed en positief debat en dat werd ook duidelijk in de stemming. Een grote groep mensen staat dus achter het progressieve project.”

‘Meer dan machtspolitiek’

Toch willen de leden niet zomaar verder. “We zullen nu in gesprek gaan (met sp.a, red.) over garanties”, aldus schepen Elke Decruynaere, verwijzend naar de afspraken die Groen afgelopen weekend met sp.a maakte. Die afspraken draaiden onder meer rond transparantie, een weddeplafond en ethisch beleggen. “Het is duidelijk dat we er staan, en de leden dat ook bevestigen.” Decruynaere zei ook dat strategische afwegingen niet genoeg zijn om “Siegfried Bracke uit het stadhuis te houden. We moeten nadenken op welke manier we aan politiek doen, want anders overtuig je de kiezer niet”. Burgerbetrokkenheid moet voor Groen centraal staan in 2018, zei ze. “Mensen verwachten meer dan machtspolitiek.”

Fractieleider Bram Van Braeckevelt sprak over een moeilijke week voor de politiek. “Mensen gaven ons een mandaat om politiek terug te vernieuwen en zo geloofwaardig mogelijk te maken én de Gentenaar warm te maken voor een progressieve stad.”

Applaus van sp.a-leden

In de Gentse Vooruit spraken sp.a-leden zich met bijna even grote meerderheid uit voor Rudy Coddens als nieuwe lijsttrekker en Sven Taeldeman als schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Ruimtelijke Planning. Coddens haalde volgens voorzitter Karin Temmerman 97 procent van de 223 stemmen en Taeldeman 95 procent. “Die rechtsen gaan ons verdomme niet tegenhouden”, zei Coddens na de stemming tegen de partijleden.

Tom Balthazar stapte op als schepen en als lijsttrekker nadat hij betrokken was in de zaak rond Publipart. Zondag maakte de sp.a bekend dat de 56-jarige Coddens, momenteel schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding en OCMW-voorzitter, voorgedragen wordt als nieuwe lijsttrekker. Het 44-jarige gemeenteraadslid Sven Taeldeman werd door het partijbestuur van sp.a Gent voorgesteld als kandidaat-schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Ruimtelijke Planning. Het kartel met Groen Gent stond niet op de agenda, maar de beslissing van die partij om het voor te zetten werd door de sp.a-leden op luid applaus onthaald.

Balthazar was niet aanwezig op de bijeenkomst.

Partner Content