Gemeentelijke Holding: ook Brussels parlement richt bijzondere commissie op

(Belga) Het Uitgebreid Bureau van het Brussels parlement heeft woensdag ingestemd met de oprichting van een bijzondere commissie over het beheer van de Gemeentelijke Holding, die als gevolg van de Dexia-affaire tot vereffing gedwongen werd. Daarmee volgt het Brussels parlement het voorbeeld van het Vlaams parlement. Parlementsvoorzitster Françoise Dupuis (PS) zei dat er consensus was over het principe van de bijzondere commissie. De samenstelling, opdracht en start van de commissie moeten later nog worden vastgelegd.

Voor FDF-fractieleider Didier Gosuin is het niet de bedoeling dat de commissie een heksenjacht zou houden, maar wel de verantwoordelijkheden onderzoeken van de verantwoordelijken van de Holding, die de belangen van de gemeenten in Dexia aanhield en diende te verdedigen. “Welke beleggingsstrategieën hebben geleid tot het verlies van de activa? Over welke informatie beschikten de Holding het het gewest op het ogenblik dat aan de gemeenten gevraagd werd om deel te nemen aan de herkapitalisering van Dexia?”, vraagt Gosuin zich af. Hij herinnert er ook aan dat de gemeenten onder druk van de gewesten en de federale staat in september 2009 ermee ingestemd hebben om deel te nemen aan de kapitaalsverhoging van de Holding met 484 miljoen euro om op die manier de financiële gezondheid van Dexia te verbeteren. “In 2008 ontvingen de 19 Brusselse gemeenten 25 miljoen euro aan dividenden van Dexia. In 2009 kregen de gemeenten niets wegens de financiële crisis. Voor 2011 lagen de verwachtingen hoger dan de 8 miljoen die vorig jaar werden uitgekeerd”, aldus nog de FDF’er. Schaarbeek en Brussel zijn de derde en zesde grootste aandeelhouder van de Gemeentelijke Holding die op 7 december in vereffening gaat. (JDH)

Partner Content