Gemeenschapsonderwijs wil leerlingen dit schooljaar burgerschap bijbrengen

Raymonda Verdyck © Belga

Vanaf januari 2017 voert het gemeenschapsonderwijs GO! het vak ‘burgerschap’ in. Leerlingen moeten een eigen persoonlijke mening kunnen vormen, die kunnen beargumenteren, kritisch denken en in debat kunnen gaan.

Het nieuwe schooljaar staat voor het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap GO! volledig in het teken van het in de praktijk brengen van het vernieuwde pedagogisch project.

Sinds januari 2016 heeft het GO! immers een vernieuwd pedagogisch project. Het schooljaar start in elke GO!-school met de ondertekening van het PPGO!, dat in een paneel werd gegoten om in elke school een prominente plek te krijgen. “Een symbolisch moment dat staat voor het engagement van onze mensen om meer dan ooit werk te maken van actief burgerschap en samen leren samenleven,” zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck.

Online bevraging

Vanaf 1 september kan elke GO!-school aan de slag met de burgerschapsbooster, dat is een online bevraging die leerlingen moeten invullen en die peilt naar de burgerzin in de GO!-scholen. Aan de hand van de resultaten kunnen scholen een vervolgtraject kiezen om bepaalde componenten die in die bevraging aan bod komen te versterken, zoals wereldburgerschap, engagement, democratie op school en duurzaamheid. Burgerschap zit in de vakoverschrijdende eindtermen maar moet volgens het GO! ook expliciet aan bod komen in de verschillende vakken.

In januari start het GO! een proefproject met een vak “burgerschap” in een aantal scholen. “Waarom een vak? Omdat er nood is aan ruimte en tijd om aan die attitudes en vaardigheden te werken die wij verbinden aan actief burgerschap, die ruimte is er niet altijd in de bestaande vakken,” zegt Verdyck. “Het gaat dan om vaardigheden zoals een eigen persoonlijke mening vormen, die kunnen beargumenteren, verantwoordelijkheidszin aanscherpen, kritisch denken en in debat gaan.” (Belga/TE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content