Opinie

Willem Staes

‘Geldt het goedehuisvaderprincipe niet als het om nucleaire gevechtsvliegtuigen gaat?’

Willem Staes Beleidsmedewerker veiligheid en ontwapening bij Pax Christi Vlaanderen

Uitgelekte documenten tonen dat Defensie nieuwe gevechtsvliegtuigen wil uitrusten met een kostelijke nucleaire capaciteit. ‘Gevechtsvliegtuigen uitrusten met dure en gevaarlijke massavernietigingswapens verdient een transparant en democratisch debat en controle’, schrijft Willem Staes van Pax Christi Vlaanderen.

Uit nieuwe uitgelekte documenten blijkt duidelijk dat het kabinet-Vandeput en de legertop nieuwe gevechtsvliegtuigen willen uitrusten met een nucleaire capaciteit. ‘De Belgische overheid wenst blijvend deel te nemen aan deze nucleaire NAVO-capaciteit’, klinkt het.

‘Geldt het goedehuisvaderprincipe niet als het om massavernietigingswapens gaat?’

Deze onthulling werpt een nieuw licht op de vraag of nieuwe gevechtsvliegtuigen uitgerust moeten worden met kernwapens. Minister Vandeput en luchtmachtkolonel Van Pee hielden altijd vol dat een nucleaire capaciteit nauwelijks een factor was in het aankoopproces voor nieuwe gevechtsvliegtuigen. Die bewering werd deze week ontkracht.

De maskers vallen zo eindelijk af. Defensie toont zwart op wit haar vooringenomenheid en wil koste wat het kost gevechtsvliegtuigen kopen met een nucleaire capaciteit. Tegelijk probeert het deze beslissing te onttrekken aan enig publiek en politiek debat. Die achterkamerpolitiek moet stoppen.

Duur en gevaarlijk

Door nieuwe gevechtsvliegtuigen uit te rusten met een nucleaire capaciteit, zou België ook kiezen voor een verlengde aanwezigheid van de Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel. Illegale massavernietigingswapens zouden zo een centrale pijler blijven van het Belgische defensiebeleid.

Militaire experts en oud-diplomaten zijn het nochtans eens dat de Amerikaanse tactische kernwapens in Europa geen enkel militair nut hebben, terwijl ze wel een belangrijk veiligheidsrisico vormen. In een nieuw rapport roepen Amerikaanse diplomaten en militairen daarom op deze kernwapens terug te trekken uit Europa en om Europese gevechtsvliegtuigen niet uit te rusten met een nucleaire capaciteit.

In Nederland nam het parlement een resolutie aan die eist dat nieuwe gevechtsvliegtuigen geen nucleaire taak hebben. Waarop wachten Belgische parlementsleden?

Goede huisvader?

Kamerleden Karolien Grosemans (N-VA) en Tim Vandenput (Open VLD) spraken zich in het verleden overigens al uit tegen een dual use capaciteit. Nemen zij nu hun verantwoordelijkheid binnen hun partij? Dat kan eenvoudig: in Nederland nam het parlement een resolutie aan die eist dat nieuwe gevechtsvliegtuigen geen nucleaire taak hebben. Waarop wachten Belgische parlementsleden om dat Nederlandse kunstje over te doen?

Van een regering die van budgettaire evenwichten een stokpaardje maakt, mag men bovendien verwachten dat ze elke euro twee keer omdraait. Een dual use-vereiste brengt echter hoe dan ook een extra kost met zich mee, bovenop de vijftien miljard euro waarvan sprake. Waarom vindt de regering het niet nodig om deze meerkost te laten berekenen vooraleer een beslissing te nemen? Geldt het goede huisvader-principe niet als het om massavernietigingswapens gaat?

Onafhankelijk onderzoek

Kortom: er is dringend nood aan een onafhankelijk en extern onderzoek dat niet alleen de besluitvorming over de levensduurverlenging van de F-16’s doorlicht, maar ook de besluitvorming over een dual use capaciteit onderzoekt.

Daarnaast moet een onafhankelijke instantie als het Rekenhof ingeschakeld worden om de meerkost te berekenen van de keuze voor een nucleaire capaciteit, vooraleer hier enige beslissing over wordt genomen.

Defensie heeft duidelijk haar vooringenomenheid getoond inzake het uitrusten van nieuwe gevechtsvliegtuigen met een dure, overbodige en gevaarlijke nucleaire capaciteit.

Het is dringend tijd dat Premier Michel ook dit dossier in handen neemt. Gevechtsvliegtuigen uitrusten met dure en gevaarlijke massavernietigingswapens verdient een transparant en democratisch debat en controle.

Partner Content