Gehandicaptenzorg: ‘Wachtlijsten pas binnen 33 jaar weggewerkt’

De wachtlijsten in de gehandicaptenzorgen zijn pas binnen 33 jaar weggewerkt. Dat zeggen verschillende organisaties die werken met gezinnen en mensen met een handicap.

‘Ondanks mooie beloftes in het regeerakkoord maakt de Vlaamse regering dit jaar nog minder geld vrij dan in de vorige regeerperiode’, zeggen de organisaties in een reactie op een reportage in ‘Pano’ (Eén).

Mensen met een handicap die vandaag ondersteuning aanvragen, moeten volgens de organisaties een omslachtige aanvraagprocedure doorlopen. Slagen ze erin om alle administratieve drempels succesvol te nemen, dan hebben ze recht op een persoonsvolgend budget (PVB). ‘Maar eerst komen ze op een wachtlijst terecht. Want het geld is er niet’, zegt Dave Ceule namens alle organisaties.

Meer dan 20.000 mensen hebben recht op een PVB, maar krijgen dat volgens Ceule niet omdat de Vlaamse regering er geen geld voor vrijmaakt. ‘Ondanks mooie beloftes in het regeerakkoord van 2019 maakt de Vlaamse regering dit jaar nog minder geld vrij dan in de vorige regeerperiode. Daardoor zullen de wachtlijsten nog langer worden’, benadrukt Ceule.

Deze week nog kondigde het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan dat het aan 1.600 mensen een budget kon toekennen. Maar het grootste deel daarvan gaat volgens Ceule naar automatische toekenningen en niet naar mensen op de wachtlijst.

Dit jaar zullen ongeveer 600 persoonsvolgende budgetten worden toegekend. ‘Dat is nog geen 4 procent van de mensen op de wachtlijst. In dat tempo zal het 33 jaar duren om iedereen die vandaag op de wachtlijst staat een budget te geve’, zegt Ceule. ‘Het is onaanvaardbaar dat de Vlaamse regering het recht op waardig leven voor mensen met een handicap naast zich neerlegt. Daarom eisen we dat de voltallige Vlaamse regering werk maakt van het inkorten van de wachtlijsten’, aldus Ceule.

Partner Content