Opinie

Olivier Mouton

Geachte heer De Wever, verontschuldig ons dat we wantrouwig zijn na uw harde woorden over de Walen

Olivier Mouton Politiek redacteur bij Le Vif/L'Express

Het antwoord van Olivier Mouton, een Franstalige journalist van Le Vif op de videoboodschap van Bart De Wever aan Wallonië.

Geachte heer De Wever,

We hebben woensdag verrast naar uw opeenvolgende publieke interventies gekeken. Om heel eerlijk te zijn, indien u op enkele dagen voor de verkiezingen het veld op ontstellende wijze wou innemen, bent u daarin geslaagd. En gezien u het woord tot ons richtte, sta mij toe om te antwoorden.

Uw boodschap aan de Franstaligen had inderdaad iets aandoenlijks, met een plechtig karakter en die ongebruikelijke ijver om tegen ons te spreken, en dan nog wel in het Frans. Voor verstrooiden had het een speech van koning Filip in Laken kunnen zijn, als u het goed vindt dat we die vergelijking maken.

Terwijl we hoorden dat u betreurde hoe moeilijk het is om u rechtsreeks tot de Franstaligen te richten, dachten we aan het tiental interviews dat u weigerde aan Le Vif/L’Express en aan het groot aantal debatten dat uw partij aan Franstalige zijde boycotte op radio en televisie. Maar soit… Het is waarschijnlijk minder hachelijk om u via een video uit te drukken dan te moeten antwoorden op de vragen van de journalisten “die allicht aangesloten zijn bij de PS”.

We hebben uw boodschap van goede wil en uw overtuiging gehoord: “Het PS-model schaadt uw welvaart. Ik wil u dus een alternatief bieden”. Ok, ok… Vergeet toch niet dat we in België in “twee verschillende democratieën” leven, dat we niet voor u kunnen stemmen.

Bovendien bent u nu kandidaat premier, zei u nog op de Vlaamse televisie. Of ‘u sluit het tenminste niet uit.’ Gek hoe men van mening kan veranderen in functie van de situatie, toch!

Wou u tot nu toe niet conform uw engagement tot het einde van uw mandaat burgemeester van Antwerpen blijven? Was het vooruitzicht om naar de “Wetstraat 16” te gaan niet tegenstrijdig voor een Vlaams nationalist? We hadden inderdaad uw intenties en ambities waarschijnlijk slecht geïnterpreteerd. En uiteindelijk hangt dat allemaal zodanig af van de coalities en van de Franstaligen dat het vooruitzicht, al bij al, zeer onzeker is.

Geachte heer De Wever, wij nemen akte van uw dubbele koerswijziging ten opzichte ons.

Oh nee, we willen niet geloven dat het louter om berekening gaat op enkele dagen voor de verkiezingen. Of dat uw boodschap is ingegeven uit bezorgheid over uw imago van van een partij die weigert haar verantwoordelijkheid op te nemen. U heeft dit toch niet gedaan om de centrumrechtse kiezers die bang zijn van het radicale karakter van uw partij gerust te stellen? En u heeft het ook niet gedaan om uw grote rivaal, minister-president Kris Peeters (CD&V), die de dag ervoor de tijd had genomen om Wallonië te bezoeken, de pas af te snijden? En het overlijden van Jean-Luc Dehaene en de Belgische accenten die op het einde van deze kiescampagne opduiken zitten er toch ook voor niets tussen?

En zeg ons dat het niet om een tactisch manoeuvre gaat om nieuwe exclusieven van de Franstaligen uit te lokken in de trant van “nee, we willen De Wever niet op de zestien!”. Bij het horen van het brutale antwoord van de PS, “dat is alsof je aan een vos zou vragen om een kippenhok te bewaken”, – vertaald “alsof je aan een separatist zou vragen België te besturen” -, was het nochtans moeilijk niet te denken dat u opnieuw de rol speelde van “beste vijanden”. Zeg ons ook niet dat het om een machiavellistische strategie gaat om op langere termijn de Franstalige inconsequentie te bewijzen en dringend het confederalisme te eisen .

Geachte heer De Wever, we houden u dus aan uw woord. We geven u het voordeel van de twijfel. Zonder naïviteit en met waakzaamheid.

Ja, dit land heeft dringend nood aan dappere socio-economische hervormingen om tewerkstelling te creëren, het budget op de sporen te houden en de uitdaging van de vergrijzing voor te bereiden. Dat is de absolute prioriteit! Maar dat moet allemaal zonder het sociaal overleg of de sociale zekerheid overboord te gooien.

We hoeven u ook niet te zeggen dat u erover zal moeten waken dat u zich niet gedraagt als een olifant in een porseleinkast, wat een beetje te veel uw gewoonte is. Verontschuldig ons dat we wantrouwig zijn na uw harde en simplistische woorden over de Walen of de werklozen. Indien u inderdaad een plan hebt om ‘ons leven te verbeteren’, waarom kunnen we daar inderdaad niet na de verkiezingen over oordelen? We herinneren u er aan dat u aan de onderhandelingstafel niet alleen zal zitten en dat u dus het “Belgische model” niet enkel volgens uw eigen plan zal kunnen ontbinden.

Ja, dit land heeft inderdaad dringend nood aan politieke en institutionele duidelijkheid. U zult toch moeten toegeven dat u met uw getreuzel van de laatste maanden niet noodzakelijk alles opgehelderd hebt, maar soit. Dit land heeft nood aan dialoog, een gemeenschappelijke dynamiek om zijn troeven in de verf te zetten, de mooie Europese hoofdstad die Brussel is op te waarderen, een sterke federale lijn behouden en een zesde staatshervorming op poten zetten. Dat vergt allemaal veel energie. Bent u klaar om borg te staan voor dit project?

Geachte heer De Wever, nu u eindelijk zo vriendelijk bent geweest het woord tot ons te richten, laat ons toe u te zeggen dat we niet er niet helemaal in lopen. We formuleren ook voor u een wens: laat ons hopen dat N-VA de avond van 25 mei niet te sterk wordt, want dat zou te veel druk op uw schouders leggen. Beeld u in: als N-VA “incontournable” werd in Vlaanderen, zou uw achterban elke compromis kunnen weigeren, de grote big bang nu al eisen en het land blokkeren. Maar dat is niet wat u wenst, of toch?

Met de meeste hoogachting,

Olivier Mouton

Partner Content