Opinie

Charlotte Vandycke

Gastvrije Gemeente: ‘Ook vandaag is er nog altijd een groot draagvlak voor migratie’

Charlotte Vandycke Directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

‘Wanneer we een platform geven aan honderden gastvrije initiatieven, brengen we ook een positieve visie op migratie en integratie.’ Dat schrijft Charlotte Vandycke van Vluchtelingenwerk Vlaanderen naar aanleiding van hun campagne Gastvrije Gemeente.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen krijgt regelmatig de vraag of er nog een draagvlak bestaat voor migratie of het opvangen van asielzoekers. Ons antwoord is: laten we eens goed rondkijken in plaats van ons blind te staren op die Twitterfeed.

Ook vandaag is er nog altijd een groot draagvlak voor migratie.

Ontelbaar veel mensen werken dagelijks met veel creativiteit aan een positief verhaal, in hun job of als vrijwilliger. Ze werven een Iraakse medewerker aan omdat ze geloven in kansen geven. Ze helpen hun buren uit Syrië. Hun wereld wordt er groter door. Ze worden buddy van een Soedanese moeder op zoek naar een woning, omdat ze dat evident vinden. Ze stellen hun vereniging open voor nieuwe ontmoetingen en komen op straat tegen racisme.

Het zijn dergelijke gastvrije initiatieven die centraal staan in de campagne Gastvrije Gemeente van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Cera en ruim 40 partners die nu van start gaat.

Gastvrije Gemeente toont dat er in Vlaanderen en Brussel een groot draagvlak bestaat voor gastvrijheid en maakt het zichtbaar. In 2017 schaarden meer dan 450 verenigingen, scholen, bedrijven en cultuurhuizen zich achter onze boodschap. We verwachten dat minstens 500 initiatiefnemers hun project zullen registreren in de nieuwe campagne, de vijfde al.

Verhardend discours ontmaskeren

Met onze positieve boodschap over een warm onthaal en duurzame integratie van nieuwkomers gaan we in tegen het heersende harde discours over migratie ontraden, misbruik vermijden en een versterkt terugkeerbeleid.

Wanneer we een platform geven aan honderden gastvrije initiatieven, brengen we ook een positieve visie op migratie en integratie. Gastvrije initiatieven die asielzoekers en vluchtelingen de hand reiken, willen een maatschappij waarin we samen vooruit gaan. Ze willen obstakels wegwerken en vragen de overheid om procedures te vereenvoudigen, de stroeve administratie aan te pakken. Zo ontmaskeren ze wat onder het verhardend discours schuilt: een overheid die net extra drempels opwerpt en haar integratiebeleid afbouwt in de hoop migratie te weren. Maar zo werkt het niet.

Inspiratie voor lokale politici

Gastvrije Gemeente is daarom een belangrijk signaal. De campagne verenigt honderden organisaties en kritische burgers in Vlaanderen en Brussel, die een duurzame integratie van nieuwkomers voorstaan en focussen op kansen geven. De campagne helpt hen om een sterk netwerk op te bouwen en om anderen tot actie te bewegen.

De meest inspirerende initiatieven die de campagne op het spoor komt, maken kans op een Gastvrije Award. Vorig jaar wonnen sociaal bewogen burgers uit Sint-Niklaas bijvoorbeeld een Gastvrije Award met hun project ‘A Rolling Stone’, een doorgangswoning voor vluchtelingen. Ondertussen vonden vluchtelingen er een thuis. Het project verlegde een steen en bracht iets aan het rollen. Ook in andere steden gingen mensen rond de tafel zitten om samen een doorgangswoning te realiseren.

In het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen op de agenda staan, voeren we de campagne Gastvrije Gemeente nadrukkelijk ook op als inspiratie voor lokale politici. We dagen hen uit om te gaan voor een sociaal beleid dat op een positieve manier omgaat met de uitdaging van samenleven in diversiteit.

Partner Content