Franstalige kinderrechtencommissaris: ‘Meeste Brusselse jongeren willen gewoon rustig naar strand’

Han Renard
Han Renard Han Renard is redacteur bij Knack

‘Uitdrukkelijk Brusselse jongeren verhinderen om naar zee te komen, kan niet’, zegt Franstalig kinderrechtencommissaris Bernard De Vos.

In een virulent Facebookbericht naar aanleiding van de reactie van de lokale politie op de strandrellen met Brusselse jongeren in Blankenberge afgelopen weekend, heeft de Franstalige kinderrechtencommissaris het over ‘ongebreideld racisme, etnische profilering, discriminatie en misprijzen voor lagere sociale klassen’.

‘Ik zag de perswoordvoerder van de politie van Blankenberge op televisie vertellen dat aankomende treinen specifiek zouden worden gecontroleerd op ‘jongeren die uit Brussel komen om amok te maken’, verduidelijkt Bernard De Vos aan de telefoon. ‘Woorden die duidelijk aangaven dat de politie een bepaalde etnische groep voor ogen heeft.’

Het gedrag van de relschoppers in Blankenberge is ontoelaatbaar, aldus De Vos, ‘maar op grond daarvan dagjestoeristen of uitdrukkelijk Brusselse jongeren verhinderen om tijdens de hittegolf naar zee te komen, kan niet. En dat dan vanwege een paar tientallen relschoppers, van wie de meesten lid zijn van een georganiseerde Brusselse jeugdbende waartegen ook de Brusselse politie weinig vermag.’

Als het strand zich in Ukkel of Woluwe zou bevinden, zou je er dezelfde racistische behandeling zien.

De Franstalige kinderrechtencommissaris zegt vooral geschokt te zijn door ‘de racistische vooroordelen’ in de reacties op de incidenten. ‘Die jongeren hebben meestal de Belgische nationaliteit, wonen in verpauperde volksbuurten in Brussel, en hebben vanwege krappe behuizing en weinig activiteiten een extreem lastige lockdown achter de rug. Het helpt ons echt niet vooruit als we van sociaaleconomische achterstelling een raciaal probleem maken.’

‘Ik ben jongerenwerker van opleiding, net zoals mijn partner’, vervolgt hij. ‘Wij hebben vaak groepen Brusselse jongeren, met name van Maghrebijnse afkomst, naar de kust begeleid. Dat is altijd een moeilijke ervaring. Je wordt met achterdocht bekeken, krijgt negatieve commentaar en bij het minste of geringste – een kind van 12 jaar dat wat te luidruchtig is, bijvoorbeeld – volgt een spervuur van racistische beledigingen. Dat racisme zag ik vorig weekend opnieuw bevestigd. Terwijl de meeste jongeren gewoon rustig naar het strand willen en die amokmakers maar een uiterst kleine minderheid vormen onder de jongeren met een migratieachtergrond in Brussel. Het grote probleem van Brusselse jongeren is dat ze, hoe ze zich ook gedragen, altijd met die relschoppers zullen worden geassocieerd. Voor volwassenen met Maghrebijnse roots geldt trouwens precies hetzelfde. Ook voor hen is de Noordzee niet altijd een pretje.’

De Vos benadrukt dat hij met zijn kritiek niet de Vlamingen viseert. ‘Als het strand zich in Ukkel of Woluwe zou bevinden, zou je er dezelfde racistische behandeling zien, maar dan door bemiddelde Franstaligen.’

Partner Content