Francken versus Peeters: zoveel meer dan een rel rond naakt fouilleren

Theo Francken (N-VA) en Kris Peeters (CD&V) in 2015. © Belga
Jan Lippens
Jan Lippens Freelancejournalist

Een bijzonder bitsige rel tussen ex-vicepremier Kris Peeters (CD&V) en ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) illustreert waarom hun partijen – die allebei de verkiezingen verloren – op ramkoers blijven. Niet alleen hun vroegere ‘samenwerking’ in de regering rond gevoelige thema’s als asiel en migratie blijft voor zure oprispingen zorgen, ook lijkt ronduit persoonlijke aversie tussen sommige kopstukken nog altijd een rol te spelen.

Kris Peeters (CD&V) klopte zichzelf eergisteren in Terzake uitgebreid op de borst dat hij soms verregaande plannen van Theo Francken afblokte.

Als voorbeeld gaf hij een Koninklijk Besluit (KB) van Francken dat het naakt fouilleren van minderjarigen in gesloten asielcentra mogelijk zou hebben gemaakt. ‘Op een bepaald moment is er een voorstel gekomen dat in gesloten centra er geen uitzondering werd gemaakt voor de naakte fouillering van minderjarigen. Dat wil zeggen: een meisje van zes jaar naakt fouilleren, alle kleren uitdoen, en dan gaan we daarmee verder’, aldus Peeters.

Zoals te verwachten en voorzien reageerde Francken als door een wesp gestoken op Twitter. ‘Kinderen aan een naaktfouille onderwerpen heeft nooit op tafel gelegen, zoals Peeters liet uitschijnen. Wel 17(?)-jarige illegaal met zwaar verleden van drugs en geweld. Trap vooral wat na, heb op 26 mei gezien wat de Vlamingen van natrapperij op mij en mijn beleid, vinden. Dag Kris.’ En hij voegt er wat later aan toe: ‘Pure emo, nauwelijks dossierkennis, gekrijs’.

Waarop Peeters repliceerde met teksten van de verschillende KB’s om zijn gelijk te bewijzen. Het fouilleren in gesloten asielcentra werd geregeld in 2002. In 2009 volgde een aantal (soms puur technisch-juridische) aanpassingen. In die KB’s was er sprake van fouillering, onder andere ‘door het volledig laten uitkleden van een bewoner om het grondig doorzoeken van de kledij’. Er werd ook uitdrukkelijk voorzien dat ‘minderjarige bewoners niet (worden) onderworpen aan deze fouillering’.

Waarom volgt Francken geen pilotenopleiding? Dan kan hij zelf zijn illegalen naar hun land terugvliegen.

Een bron in de entourage van Kris Peeters (CD&V)

In 2017 presenteerde Theo Francken op de ministerraad nieuwe aanpassingen voor dat KB. Dat was nodig omdat hij voortaan ook gezinnen met minderjarige kinderen in woonunits binnen gesloten centra wilde onderbrengen. De uitzonderingspassage voor minderjarige kinderen was verdwenen en dat wordt opgemerkt op het kabinet van Kris Peeters. Met de tekst van Francken zouden dus ook minderjarigen gedwongen kunnen worden om zich helemaal uit te kleden voor fouillering.

Peeters verspreidde eergisteren onder andere notulen van de zogenaamde interkabinettenwerkgroep waar bezwaar werd gemaakt tegen het schrappen van die uitzondering. Uiteindelijk werd de uitzondering voor minderjarigen toch weer in de tekst van het KB opgenomen. Er werd ook gediscussieerd over een leeftijdsgrens tot 12 jaar waarbij fouillering verboden zou blijven, maar uiteindelijk bleef de oude regel overeind: geen fouillering van minderjarigen.

In de tekst van het KB staat dan ook: ‘Gelet op de ingrijpendheid van een dergelijke fouillering ten aanzien van minderjarigen, wordt voorzien dat zij niet onderworpen zullen worden aan deze fouillering’.

Orban

Francken beweert vandaag dat hij indertijd doelbewust die regels voor fouillering tegelijk wilde verstrengen én uitbreiden of versoepelen voor minderjaren, maar omdat er geen consensus was binnen de regering en dus ook niet bij andere partijen dan de CD&V, heeft hij dan maar niet aangedrongen. Met andere woorden: Kris Peeters heeft helemaal niets in zijn eentje tegengehouden.

Sommige bij het KB betrokken cabinetards relativeren een en ander. Volgens hen komt Francken nu pas met zijn ‘stoere verklaringen’ over die doelbewuste ‘versoepeling’, terwijl het in 2017 wellicht gewoon een staaltje van slordig wetgevend werk was, waarover vaker werd geklaagd, bijvoorbeeld ook binnen de Dienst Vreemdelingenzaken.

Maar ook Peeters, die zich lijkt te profileren als de ultieme ‘bewaarengel’ (dixit een N-VA-cabinetard) van het welzijn van minderjarigen, blaast zijn verdiensten ter zake blijkbaar op. ‘Hij was zeker niet de enige excellentie die opmerkingen had bij de tekst’, vertellen insiders.

Goed dat Peeters onder druk van Crevits en Beke naar het Europees parlement is verbannen. Hij kan daar misschien akkoordjes sluiten met Viktor Orban.

Een bron in de entourage van Theo Francken (N-VA)

Bovendien heeft Francken in het gebekvecht een punt als hij de ex-vicepremier verwijt dat het sowieso nooit over ‘naakt fouilleren van minderjarigen’ ging en dat hij de zaken ‘dramatiseert’. Peeters wekt de indruk dat hij er zich tegen verzette dat naakte kinderen fysiek zouden worden betast en onderzocht. Dat klopt niet: het gaat alleen over de uitgetrokken kleren van een minderjarige die dan kunnen worden doorzocht, zoals Francken terecht opmerkt.

Echte naakt-fouillering op het lichaam, zoals die soms in gevangenissen gebeurt, is dat dus niet. Overigens ook bij ‘echte’ gedetineerden in de gevangenis is naakt fouilleren een uitzonderlijke techniek sinds in 2014 het Grondwettelijk Hof, op basis van rechtspraak van het Europees Mensenrechtenhof, paal en perk heeft gesteld aan systematische naakt-fouilleringen.

Francken suggereert in zijn tweets dat men voor zijn part een 17-jarige in een gesloten centrum wel als een volwassene zou moeten kunnen behandelen, en dus ook naakt fouilleren. De leeftijd voor meerderjarigheid is nog altijd 18 jaar.

Francken geeft in zijn tweets als voorbeeld een casus van een ‘drugsverslaafde gewelddadige 17-jarige’. In strafzaken kan Justitie beslissen om een minderjarige toch als volwassene te berechten. Maar wie zou dan zo’n beslissing mogen nemen om in een gesloten centrum een minderjarige als meerderjarige te behandelen bij de afhandeling van een asielkwestie? De betrokken staatssecretaris? Peeters reageerde op dat soort casus nogal laconiek dat je ‘geen algemeen beleid uitstippelt op basis van hypothetische voorbeelden’.

Het blijft moeilijk om precies te achterhalen wie precies wat gezegd en gedaan heeft in deze kwestie: Peeters als de alerte beschermengel of Francken als de stoere illegalenjager? Feit is dat in de omgeving van beide voormalige federale excellenties over en weer flink gif gespuid wordt. De persoonlijke rancune tussen de heren spat er van af. Twee off the record citaatjes zeggen alles: ‘Goed dat Peeters onder druk van Crevits en Beke naar het Europees parlement is verbannen. Hij kan daar misschien akkoordjes sluiten met Viktor Orban’. En: ‘Waarom volgt Francken geen pilotenopleiding? Dan kan hij zelf zijn illegalen naar hun land terugvliegen, zoals zijn geestverwanten van het Vlaams Blok ooit voorstelden’.

Ter informatie: de partijen van Kris Peeters en Theo Francken komen in aanmerking om samen zowel in een Vlaamse als een federale regering te stappen.

Partner Content