Jean-Marie Dedecker (LDD)

‘Francken is geen nazi, ook al kan de Soedanese ambassadeur ‘mensenrechten’ niet eens spellen’

Jean-Marie Dedecker vindt het demoniseren van een politicus tot nazi ‘pure verkettering’.

De vluchtelingenproblematiek in het Brusselse Maximiliaanpark wordt zoals gebruikelijk met de nodige dosis zanik- en zieligheidssaus overgoten, terwijl het in wezen om mensen gaat die pertinent weigeren asiel aan te vragen en hier derhalve bewust illegaal verblijven. Wie bevel kreeg om het grondgebied te verlaten riskeert zelfs drie maanden gevangenisstraf wegens overtreding van artikel 75 van de vreemdelingenwet (maar dit wordt nooit uitgevoerd). Ze willen enkel langs illegale weg (door inbraken in vrachtwagens) naar Groot-Brittannië omdat de Britten geen identiteitskaart hebben, omdat er daar geen verplichte inschrijving in het bevolkingsregister geldt, omdat er een groot gedoogd illegaal arbeidscircuit bestaat, en omdat er veel Engelstalige moslims wonen.

https://twitter.com/FranckenTheo/status/910472480871059456Theo Franckenhttps://twitter.com/FranckenTheo

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten
550rich3153600000Twitterhttps://twitter.com1.0

Dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken net zoals Frankrijk een beroep doet op een Soedanees identificatieteam om een jungle zoals in Calais te vermijden, hoeft dan ook geen verwondering te wekken. Dit team wordt gedoogd om wegwijs te geraken uit het bos van leugens die door de vluchtelingen aan de ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken opgedist wordt. Dat deze Soedanese functionarissen eerder tot de geheime politie NISS dan tot de Congregatie van de Heilige Drievuldigheid behoren staat buiten kijf; maar dit geldt evenzeer voor de identificatieteams uit onder meer China, Rusland, Nepal, Vietnam, Nigeria, Congo, China, Vietnam en Senegal, die de Soedanezen al zijn voorgegaan, zoals De Tijd deze week berichtte. Repatriëringen moeten gebeuren via de ambassade.

De Soedanese ambassadeur in Brussel Motrif Siddiq kan het woord ‘mensenrechten’ niet eens spellen, maar hij heeft zijn geloofsbrieven afgegeven aan de Koning, en onze asielminister moet het daarmee stellen. Duitsland, Noorwegen, Zweden en Engeland stuurden al Soedanezen terug, en nog volgens De Tijd gaf de Europese Unie notabene al 225.000 miljoen euro aan Soedan om hun exodus met Libische mensensmokkelaars via de Middellandse Zee te stoppen. Als je enkel mag repatriëren naar landen waar de mensenrechten geëerbiedigd worden volgens artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, kan je nog weinig doen. Aan het hoofd van veel Afrikaanse landen, staat daar een satraap. Wie er zijn hoofd boven het politieke maniokveld uitsteekt, riskeert de machete.

Francken is geen nazi, ook al kan de Soedanese ambassadeur ‘mensenrechten’ niet eens spellen

Het Maximiliaandebat wordt echter weerom gekaapt door een roedel cultuurmarxisten die hun morele suprematie met het nodige rumoer van de daken schreeuwen als beschermelingen van zogezegd verdrukte minderheden en vluchtelingen.

Het najagen van linkse utopische idealen is voor hen belangrijker dan de objectieve waarheid, rationaliteit en gezond verstand. Politieke vraagstukken worden herleid tot morele stellingnames. Een door linkse Guilty White People en de moskee geïnitieerde heksenjacht.

Laten we asielminister Theo Francken dan maar een racist en een nazi noemen om zelf te deugen. De elites van Pareto en Mosca en de Gutmenschen, die op alle manieren de media te hunner beschikking hebben, pogen de goegemeente een schuldgevoel aan te praten om zo hun Pensée Unique te installeren. De onderstromen die daartegen reageren worden dan gemakshalve als populisten weggezet, een morele onderklasse die volgens hen geen spreekrecht heeft. Wie vragen stelt, wordt al gauw van islamofobie of racisme beschuldigd.

Stigmatiseren en demoniseren

Het afbeelden van Theo Francken als nazi in een uniform van de Wehrmacht met een geweer in de hand, is bewuste kwaadaardigheid van de jonge groen-linkse leeghoofden. Bedoeling is de betrokkene te stigmatiseren en te demoniseren. “Demoniseren wordt toegepast om bepaalde ideeën buiten het politieke discours te houden” schrijft Robert Bor op de blog OpinieZ. De beschuldigingen gaan over onderwerpen die de bulk van de mensen als verwerpelijk ervaart. Bij het demoniseren is het doel niet waarheidsvinding, maar bovenal sociale eliminatie. Zodra het etiket plakt, doet de maatschappij in haar sociale afkeuring de rest van het werk. (…)Het gaat niet om de waarheid maar om tegenstanders het zwijgen op te leggen. De oplossing ligt voor de hand: rek de waarheid op. De etiketten zijn aan inflatie onderhevig. Fascisme is niet alleen extreem nationalisme, maar je ook uitspreken tegen de EU. Nazisme is niet alleen antisemitisme maar ook islamofobie’.

Op 2 mei 2017 werd aan Theo Francken nog de toegang tot de VUB belemmerd om een toespraak te houden over zijn asielbeleid. De vrijheid van meningsuiting wordt zo stelselmatig ingeperkt, en woorden die extreemlinks niet bevallen worden zo fysiek bestreden, tot zelfs het evenement niet kon doorgaan. De anti-wetenschappelijke terreur van de identiteitspolitiek die door linkse studenten wordt bedreven en de daaruit voortvloeiende aanval op de vrije meningsuiting gebeurt volgens hoofdredacteur Ben Shapiro van de de conservatieve website Daily Wire in drie stappen. Dat stelde hij deze zomer nog in een verklaring voor het Amerikaanse Congres. De eerste stap is volgens hen dat de geldigheid of ongeldigheid van een bewering uitsluitend wordt bepaald door de etnische, raciale, seksuele of culturele identiteit van de persoon die de bewering doet. De tweede stap bestaat uit het feit dat diegenen die iets anders beweren zich schuldig maken aan verbale agressie, en de laatste stap is dat ze besluiten dat fysiek geweld soms gerechtvaardigd is om zulke verbale agressie te beëindigen. Behoor je tot het blanke ras dan heb je per definitie inhoudelijk en moreel ongelijk want je bekleedt volgens hen een onrechtvaardige dominante maatschappelijke machtspositie.

Collectief geheugen is selectief

Zelf ben ik ooit voor ‘Leon Degrelle‘ verweten door PS-er Philippe Moureaux. De man die met zijn wanbeleid als burgemeester van Molenbeek zijn gemeente tot epicentrum van het Europees islamistisch terrorisme maakte en Brussel degradeerde tot een hellegat. Franckens boutade over het “opkuisen” van het Maximiliaanpark, of die van Jan Jambon over het “opkuisen” van de Kanaalzone in Molenbeek, zijn niet meer beladen dan de woorden van Louis Tobback woorden van een kwarteeuw geleden, die asielzoekers vergeleek met meeuwen die hier op een stront komen zitten, omdat het makkelijker is dan thuis te gaan vissen of de grond te verbouwen. Ook de socialist vond dat die beter zouden worden teruggestuurd. Ons collectief geheugen is echter selectief.

Dat een staatssecretaris soms beter zijn wijsvinger met zeep zou wassen vooraleer met een muisklik de twittergestapo te provoceren, is voor discussie vatbaar. Maar om staatsecretaris Francken af te beelden als een nazi-officier zoals de melkbrigade van J-Ecolo,deed moet je zowel het IQ als het EQ hebben van een krop sla. Van enig historisch besef kan je die jeunisten niet beschuldigen. ‘Links is maandenlang tekeergegaan tegen Pim Fortuyn. Iedereen weet hoe dat is afgelopen’, zei Francken vorige week in VTM Nieuws. Het zaadje van linkse verkettering en demonisering is al geplant.

Partner Content