Formateur: vraag naar verfijning en uitbreiding euthanasiewet

(Belga) Een groep professoren en specialisten op het vlak van euthanasie en het levenseinde vraagt in een open brief aan formateur Elio Di Rupo om een debat over de verfijning en uitbreiding van de euthanasiewet op te nemen in het regeerakkoord.

De open brief is ondertekend door onder meer Wim Distelmans, kankerspecialist en professor palliatieve zorgen aan de VUB, Jacinta De Roeck, directeur van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) en gewezen senator en verschillende mensen uit van het LevensEinde InformatieForum (LEIF). Bijna tien jaar na de invoering van de euthanasiewet in 2002 vinden de ondertekenaars de tijd rijp om de wet aan te passen en uit te breiden. Zo vinden de ondertekenaars het “niet langer houdbaar” dat de wilsverklaring euthanasie om de vijf jaar moet vernieuwd worden. Daarnaast pleiten ze voor een “doorverwijsplicht”. Nu moeten patiënten zelf op zoek gaan naar een andere arts wanneer zijn/haar behandelende arts niet wenst in te gaan op een euthanasievraag. “Zeker oudere en erg zieke patiënten hebben nood aan een ‘doorverwijsplicht'”, luidt het. De ondertekenaars willen de wet ook laten uitbreiden naar mensen met gevorderde hersentumoren of Alzheimerdementie en naar “wilsbekwame” minderjarigen. Daarnaast vragen de ondertekenaars een debat over de maatschappelijke toetsing van andere beslissingen bij het levenseinde, zoals palliatieve sedatie, het stopzetten van een behandeling (bv. stoppen van beademing of sondevoeding) of het niet meer opstarten van een behandeling (bv. niet meer reanimeren van comapatiënten). (JDE)

Partner Content