Formateur: vergadering afgelopen – principeakkoord over hervorming NMBS

(Belga) Formateur Elio Di Rupo en de onderhandelaars van de zes partijen zijn maandagavond rond 22 uur uit elkaar gegaan. Er werden principeakkoorden bereikt over een “structurele hervorming” van de NMBS-structuur en de financiering van Belgocontrol. Woensdag om 13 uur komen de onderhandelaars opnieuw bij elkaar, ze vatten dan de bespreking van de begroting aan.

Over de NMBS werd een basistekst overeengekomen, luidt het bij een onderhandelaar. “We zijn het eens om de structuur te hervormen. Het gaat om een vereenvoudiging en het efficiënter maken van de spoorwegen.” Wellicht zal er een einde komen aan de huidige structuur met drie entiteiten. Bij het Rekenhof zal de federale regering een studie over de geldstromen bestellen, op basis waarvan over de vereenvoudiging zal worden beslist. Wat Belgocontrol betreft, werden de financieringsproblemen besproken. Daarover zal worden onderhandeld met de gewesten. (GEJ)

Partner Content