Philippe Rogge

Flexibel werken betaalt mensen met extra tijd

Philippe Rogge Philippe Rogge is CEO van Microsoft België. Hij schrijft op geregelde tijdstippen opiniebijdragen voor Knack.be

Ik ben benieuwd of u dit stukje op kantoor aan het lezen bent, of thuis vandaag.

Ik ben benieuwd of u dit stukje op kantoor aan het lezen bent, of thuis vandaag. De redactie van Knack.be heeft het in elk geval online geplaatst vanuit hun home-office. Net zoals vorig jaar werken zij op deze 3e Nationale Thuiswerkdag van thuis uit. Consequent.

Zij zijn niet alleen. Meer dan 2500 hebben op de website te kennen gegeven vandaag hun werk van thuis uit te doen. Doen zij dat uit gemakzucht? Om de band eventjes te lossen? Neen, integendeel.

Zowat elk onderzoek dat gedaan wordt naar flexibel werken spreekt van productiviteitswinst voor de organisatie, naast een rits andere voordelen. Een Europese studie van het onafhankelijk researchbureau Vanson Bourne vorig jaar gaf aan dat bijna 70% van de werknemers zich beter en sneller voelt werken wanneer dat kan in de omgeving die hij of zij zelf kiest. En ook werkgevers zijn ervan overtuigd dat flexwerken de productiviteit bevordert.

Een enquête die Knack’s zusterblad Trends uitvoerde bij bedrijfsleiding en managers bracht naar voor dat driekwart van de respondenten die stelling onderschrijft. Als andere voordelen worden ook nog een uitweg voor het mobiliteitsprobleem geciteerd, responsabilisering van de werknemers en een betere attractiviteit op de arbeidsmarkt om goede werknemers te vinden. Maar het moet een recht blijven en geen verplichting. Medewerkers die liever tijdens geregelde uren werken in een kantoor met de collega’s samen, moeten dat kunnen blijven doen.

De flexwerkers voelen liever de polsslag van de tijd. De jongeren die vandaag aan de slag gaan zijn opgegroeid met PC, internet, smartphone en cloud computing. En zij zetten al die geconnecteerde toestellen ook in bij hun studies en ontspanning. Wanneer zij naar een werkgever stappen verwachten zij in diezelfde leefwereld productief te kunnen blijven. Dat is immers de omgeving die ze kennen en waarin ze het beste kunnen presteren.

Werkgevers die jonge talenten bij wijze van spreken opnieuw achter de telex willen zetten, mogen de meest dynamische elementen aan hun neus zien voorbijgaan. De wereld van vandaag wordt gedreven door IT en zijn toepassingen. Dat heeft als gevolg dat organisatorische structuren vlakker worden, fysieke afstanden overbrugd worden, creativiteit en productiviteit een boost krijgen, recruteringskosten verminderen en klantenrelaties flexibeler worden. Dat laatste argument van het Centre for European Policies is niet onbelangrijk: uiteindelijk draait het inderdaad om de afzetmarkt van onze bedrijven. Ondernemers hebben dat ondertussen begrepen. En dat is een goede zaak. Verandering wordt gedragen door de basis maar gedreven door de top.

Het voorbeeld van de FOD Sociale Zekerheid is daarbij tekenend. Flexibel werken wordt niet meteen geassocieerd met instituten die wij gemeenzaam nog steeds Ministeries noemen. Toen echter de leiding van de Openbare Dienst met zijn team openingen maakt naar flexibel werken zagen ze daar hun productiviteit met meer dan 20% toenemen.

En daar bleef het niet alleen bij. Stap maar eens binnen in hun kantoren aan de Financietoren. Niks geen stoffige bureaus en of torenhoge stapels dossiers. De kantoren ogen vrolijk en fris, de papieren zijn gedigitaliseerd, in het landschapskantoor heeft niemand nog een eigen bureau. “Sinds de invoering van het systeem is de gemiddelde leeftijd voor pensionnering gestegen. Wij betalen onze mensen met tijd”, zegt Tom Auwers ,directeur-generaal en medeauteur van de ‘De Collega’s werken thuis’.” In ruil presteren ze beter dankzij een gelukkiger evenwicht tussen privé en werk.”

Datzelfde zag ook de Vlaamse Gemeenschap in zijn statistieken, nadat de bedrijfscultuur aandachtig opgevolgd werd: een stijging van 60 jaar naar bijna 62 jaar. En dat zijn meteen twee bijkomende doorslaggevende en zwaarwegende argumenten. Verandering wordt gedragen door de basis maar gestuurd door de top: het geldt ook voor de overheid. Neemt u dat even mee in uw planning, dames en heren politici? Het kan bijkomend soelaas bieden voor zowel het probleem van de vergrijzing als van de begroting.

En laat het de partners van onze begrotingsonderhandelaars een troost wezen. Voor regereringsoverleg moet je nog altijd samen vergaderen. Voor hen zal het echt niet sneller gaan als zij van thuis uit werken. Wij daarentegen, u en ik, kunnen wel van die efficiëntie-boost genieten wanneer we dat willen. U kan er op deze 3e Thuiswerkdag van proeven.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content