Fipronil in eieren: huiszoekingen in België en Nederland: ‘Belastend materiaal in beslag genomen’

© Belga

Op verschillende plaatsen in Nederland en België zijn huiszoekingen gebeurd in het fipronil-onderzoek. Ook zijn twee bestuurders van het Nederlandse bedrijf Chickfriend opgepakt. De zaakvoerder van een van de bedrijven ontkent elke betrokkenheid.

De zaakvoerder van een van de bedrijven waar de federale politie en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) donderdag huiszoekingen uitvoerden in het kader van de fipronilbesmetting in de eiersector, ontkent zijn betrokkenheid bij de hele zaak omdat hij “in de vleeskippensector, niet in de legkippensector” actief is. Dat blijkt uit de anonieme getuigenis van de man in Terzake, meldt de VRT.

Het Antwerpse parket meldde donderdag dat in het kader van het onderzoek naar de fipronilbesmetting huiszoekingen gebeurd zijn op elf plaatsen in het land. Er werd belastend materiaal in beslag genomen, maar meer details wilde het parket niet kwijt.

De zaakvoerder van een van de onderzochte bedrijven ontkent zijn betrokkenheid. “Wij zitten in de vleeskippensector, niet in de legkippensector”, zegt hij. “Als de onderzoekers vanmorgen twee minuten de administratie nagekeken hadden, hadden ze meteen kunnen constateren dat we geen enkele klant in de legkippensector hebben”, klinkt het. “Wij zitten volledig in de vleeskippensector en bloedluizen komen in onze sector niet voor. Ik had vóór deze zaak nog nooit van fipronil gehoord.”

Het parket wil niet reageren op navraag door Belga of er mogelijk een vergissing is gebeurd en de vleeskippensector abusievelijk geviseerd wordt. “Daar kan ik niet op antwoorden in het belang van het onderzoek”, luidt het.

Huiszoekingen op verschillende adressen

In het kader van het onderzoek naar de stof fipronil die in eieren terechtkwam, zijn donderdag huiszoekingen gebeurd op elf adressen verspreid over het hele land. Dat meldt het parket van Antwerpen. Er werd belastend materiaal in beslag genomen, maar meer details wil het parket niet kwijt. De huiszoekingen gebeurden door een zeventigtal leden van de federale politie en van het federaal voedselagentschap FAVV. Ook in Nederland vonden er huiszoekingen plaats.

Het Antwerpse parket hield al weken een persembargo in stand rond de fipronil-zaak, maar geeft nu voor het eerst een stand van zaken in het dossier mee. Het parket bevestigt dat het op 19 juli een onderzoek startte op basis van een melding van het FAVV, omdat was gebleken dat een Belgisch bedrijf (uit Ravels, red.) illegaal fipronil zou hebben toegevoegd aan ontsmettingsmiddelen voor de bestrijding van bloedluis bij pluimvee en omdat er aanwijzingen waren dat de stof ook in de voedselketen was terechtgekomen.

De dag nadien vonden er huiszoekingen plaats waarbij documenten en informaticamateriaal, en nadien nog bijna 6.000 liter verboden producten in beslag genomen werden. De zaakvoerder van het bedrijf werd opgepakt voor verhoor maar nadien onder voorwaarden vrijgelaten.

Nog volgens het parket zijn er intussen in het Belgische luik van het onderzoek 26 verdachten in beeld die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Het gaat zowel om natuurlijke personen als bedrijven. Het dossier draait niet alleen meer rond de invoer en verkoop van anti-parasitaire middelen, maar ook onder meer rond schriftvervalsing, illegale uitoefening van diergeneeskunde en inbreuken op Europese regelgeving inzake levensmiddelenwetgeving.

Het parket zegt erg zwaar aan de feiten te tillen. “Door uit winstbejag verboden producten toe te voegen aan middelen die gebruikt worden in de voedingsindustrie komt de voedselveiligheid in het gedrang, en wordt tevens het vertrouwen van de burger in de voedingsindustrie ernstig geschaad”, klinkt het.

Twee bestuurders van het Nederlandse bedrijf Chickfriend opgepakt

Twee bestuurders van het Nederlandse bedrijf Chickfriend zijn donderdag opgepakt in het strafrechtelijk onderzoek naar het eierenschandaal. De twee zijn opgepakt door de inlichtingen- en opsporingsdienst van de Nederlandse NVWA onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) in het onderzoek naar de fipronil-kwestie. Chickfriend lag samen met het Belgische bedrijf Poultry-Vision aan de basis van het schandaal. Martin van de B. en Mathijs IJ., de zaakvoerders van Chickfriend, haalden enkele dagen terug al hun website en Facebookpagina van het internet en leken met de noorderzon verdwenen.

In Nederland werden, net als in ons land, donderdag acht locaties doorzocht, waaronder de woningen van de twee aangehouden mannen uit Barneveld en Zaltbommel. Daarnaast gebeurden huiszoekingen in onder meer Bergen op Zoom en de omgeving van Uden en Ede. Daarbij werden behalve administratie, ook waardevolle goederen zoals auto’s, banktegoeden en onroerend goed in beslag genomen.

In België zouden de huiszoekingen zijn gebeurd op plaatsen in de Kempen en Oost-Vlaanderen – het Antwerpse parket bevestigde de huiszoekingen al.

Chickfriend kreeg van Poultry-Vision een product geleverd dat fipronil bevatte. Volgens de advocaat van Poutlry-Vision-zaakvoerder Patrick R. waren de afnemers op de hoogte dat er fipronil in dat product zat.

Het Barneveldse bedrijf Chickfriend focust zich op bloedluisbestrijding bij kippen. Het bestreed de hardnekkige mijt bij kippen in volle stallen met fipronil. Het gif kwam zo ook in Nederlandse eieren terecht.

Vorige week al schreef NRC dat Chickfriend bij zijn vaste Belgische leverancier, Poultry-Vision, bewust een middel kocht dat volgens bronnen fipronil bevatte. De twee bedrijven zouden het bestrijdingsmiddel op facturen de bedachte naam “fypro-rein” hebben gegeven. Intussen is ook gebleken dat Chickfriend misbruik gemaakt heeft van het Nederlandse kwaliteitssysteem voor pluimveeservicebedrijven.

De NVWA heeft eind juli alle circa 180 pluimveebedrijven die zaken hebben gedaan met ChickFriend geblokkeerd. Volgens de Nederlandse vakgroep pluimveehouderij van de land- en tuinbouworganisatie ZLTO bedraagt de schade voor de pluimveesector als gevolg van het schandaal met verontreinigde eieren nu al minimaal 150 miljoen euro.

Nog 50 Belgische bedrijven geblokkeerd

Er blijven nog altijd 50 bedrijven geblokkeerd in ons land, waarvan 21 legkipbedrijven. Dat heeft het Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) donderdag bekendgemaakt.

Aanvankelijk blokkeerde het FAVV 86 bedrijven. Daarvan zijn er intussen 36 vrijgegeven. Maandag waren nog 51 bedrijven geblokkeerd, waarvan 22 legbedrijven. Donderdag zijn er dat 50, dus één minder. Van die 50 geblokkeerde bedrijven, zijn 21 legbedrijven. Die krijgen de absolute prioriteit omdat de productie van de eieren aan de consument geleverd wordt.

Partner Content