Fietsersbond over Brussels regeerakkoord: ‘Veel positiefs, alleen financiering nog onduidelijk’

© belga
Han Renard
Han Renard Han Renard is redacteur bij Knack

Gaat het in Brussel straks de goede kant op met de mobiliteit en de verkeersveiligheid? Wies Callens van de Fietsersbond is voorzichtig positief gestemd.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kwam alvast de eer toe om als eerste Belgische beleidsniveau over een nieuwe regering te beschikken sinds de verkiezingen van 26 mei. Belangrijk strijdpunt voor de nieuwe ploeg: een echte omslag maken op het gebied van mobiliteit en van Brussel een leefbare stad maken met minder auto’s, meer openbaar vervoer en meer fietsers.

Brussel heeft een beroerde reputatie op het gebied van verkeersveiligheid, maar sinds een aantal tragische verkeersongelukken met fietsers en voetgangers die veel mediabelangstelling kregen, staat het thema ook in de hoofdstad hoog op de politieke agenda. ‘Eindelijk’, zegt Wies Callens, woordvoerder van de Fietsersbond.

We weten niet hoe men dat allemaal gaat betalen, noch binnen welke termijn men de plannen wil uitvoeren.

Callens ziet op papier ‘veel positiefs’ in het nieuwe Brusselse regeerakkoord. ‘Alleen is het nog onduidelijk hoe een en ander zal worden gefinancierd. Want de nieuwe Brusselse regering wil een nieuwe metrolijn en veel nieuwe fietsverbindingen, maar we weten niet hoe men dat allemaal gaat betalen, noch binnen welke termijn men de plannen wil uitvoeren.’

Los daarvan kunnen geplande maatregelen zoals de veralgemening van de zone 30 in het gewest, inzetten op fietsbrigades in de Brusselse politiezones, de invoering van circulatieplannen om de autodruk te verlagen, en het voornemen om tegen 2030 65.000 publieke parkeerplaatsen te schrappen, verdedigers van de zachte mobiliteit uiteraard bekoren, erkent Callens.

Tussen droom en daad staan in het institutionele kluwen Brussel echter vaak versnipperde bevoegdheden. De invoering van een grote zone 30, bijvoorbeeld, vergt de medewerking van de Brusselse gemeenten. Wie het reilen en zeilen in Brussel een beetje volgt, weet dat dit geen bij voorbaat gewonnen zaak is.

Hopelijk komen er meer middelen en mankracht!

‘In het regeerakkoord staat wel dat gemeenten alleen subsidies zullen krijgen voor bepaalde mobiliteitsprojecten als ze zich aansluiten bij de plannen van de gewestregering. Er is dus wel een soort stok achter de deur’, zegt Callens. ‘In 14 van de 19 Brusselse gemeenten is sinds de gemeenteraadsverkiezingen bovendien een Ecolo-Groen-schepen bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken. De kans dat er in veel gemeenten veel beter dan in het verleden zal worden samengewerkt met de Brusselse regering en Brussels minister van Mobiliteit, Verkeersveiligheid en Openbare Werken Elke Van den Brandt (Groen) is reëel.’

Nog een struikelblok voor het concreet maken van de Brusselse mobiliteitsambities is de toestand bij de dienst Brussel Mobiliteit. ‘Daar zitten heel bekwame mensen, maar de dienst is notoir onderbemand’, besluit Callens. ‘Hopelijk komen er meer middelen en mankracht!’

Partner Content