Federale regering en deelstaten akkoord over begrotingsinspanningen

(Belga) De federale regering en de deelstaten hebben een akkoord bereikt over de verdeling van de begrotingsinspanningen voor 2014. Over de inspanning die de gewesten moeten doen voor het tekort van de steden en gemeenten – om en bij de 260 miljoen euro – is echter nog steeds geen duidelijkheid.

Om tegemoet te komen aan de eisen van Europa moet België volgend jaar een nominaal tekort halen van 2,15%. Het tekort van het federale niveau zal maximaal 2,25 procent bedragen. Alle andere overheden zullen een resultaat van +0,1 procent moeten behalen. “Elke deelstaat heeft vandaag toegezegd dat de begroting voor 2014 in evenwicht zal zijn”, aldus Vlaams minister-president Kris Peeters. Er werd ook gepraat over de inspanning die de drie gewesten en de Duitstalige gemeenschap moeten doen om het tekort van de lokale overheden aan te vullen. Dat werd eerder deze maand op 260 miljoen euro begroot, maar de Vlaamse regering betwistte dat cijfer. Tegen vandaag/woensdag zou er een preciezere raming beschikbaar zijn. “Er zijn echter nog geen nieuwe cijfers”, geeft Peeters aan. “Die zullen er pas komen in oktober of november. Tot dan wordt het bedrag van 260 miljoen gehanteerd.” Ook de verdeelsleutel van de inspanning werd nog niet bijgesteld. Volgens de huidige verdeling moet Vlaanderen 55 procent betalen, Wallonië 25 procent en Brussel 19 procent. Brussels minister-president Rudi Vervoort liet voor aanvang van het overlegcomité nog weten die verdeling niet fair te vinden. (Belga)

Partner Content