'Wie intensief fietst, leeft vijf jaar langer', was onlangs een citaatkop in Het Laatste Nieuws. 'De meeste wielrenners hebben een hogere levensverwachting dan gemiddeld, zeker degenen die zwaar trainen', lazen we. 'Onderzoek toont aan dat zij vijf jaar langer leven, zei Kris Van der Mieren, de arts van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond. Hij legde alle studies over het onderwerp naast elkaar. Hét onderzoek dat hem overtuigde, was de Copenhagen City Heart Study (CCHS) uit 2012. "Daarin werden 5106 gezonde mensen 18 jaar opgevolgd. In de testgroep zaten mensen die geen sport deden, anderen die enkele uren per week fietsten en een derde groep die heel intensief trainde. Mannen uit die laatste groep leefden 5,3 jaar la...