Exclusief: de nota-Di Rupo is B-H-V-springstof (Rik Van Cauwelaert)

Als de Vlaamse partijen de grote lijnen van de voorstellen van Di Rupo aanvaarden, wordt nieuwe springstof aangebracht onder de Belgische constructie. Knack kon de hand leggen op de laatste versie van de nota Di Rupo.

Wie zijn aangepaste nota en zijn voorstellen in verband met de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde leest, kan alleen besluiten dat Elio Di Rupo de Algemene Vergadering van de Raad van State wil gebruiken om de zes faciliteitengemeenten feitelijk buiten de bevoegdheid van de Vlaamse regering te houden.

Afgelopen zaterdag vierde gewezen PS-voorzitter Guy Spitaels zijn 80e verjaardag. Bij die gelegenheid liet hij in de krant Le Soir zijn licht schijnen over de lopende regeringsonderhandelingen en het optreden van zijn partijgenoot Elio Di Rupo als formateur. De conclusie van Spitaels viel niet mis te verstaan. ‘Er is geen oplossing.’ En hij voegde er voor de wellicht wat verbouwereerde Brusselse lezers aan toe niet langer te geloven in de toekomst van België.

Met wat nu voorligt, zo voorspelt Spitaels in Le Soir, wordt een tijdelijke wapenstilstand gekocht, voor hooguit 18 maanden.

De wijzingen die formateur Elio Di Rupo aan zijn nota heeft aangebracht voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, bevestigen het aanvoelen van Spitaels. Als de Vlaamse partijen de grote lijnen van de voorstellen van Di Rupo aanvaarden, wordt nieuwe springstof aangebracht onder de Belgische constructie. Want met zijn voorstellen houdt Di Rupo de voogdij over de zes faciliteitengemeenten rond Brussel buiten de bevoegdheid van de Vlaamse regering. En dat plaatst vooral de CD&V, die met Kris Peeters de leiding heeft over die Vlaamse regering, in een erg delicate positie.

In zijn nota stelt Di Rupo immers voor dat de algemene vergadering van de Raad van State zich moet uitspreken in geval de Vlaamse regering de benoeming van een burgemeester in een van de faciliteitengemeenten weigert. Vroeger kwam zo’n uitspraak de Nederlandstalige kamer toe.
Indien die Algemene Vergadering van de Raad van State niet beslist binnen de 30 dagen – 30 dagen zou een ongehoord record zou zijn voor de Raad van State -, dan blijft de burgemeester gewoon op post in afwachting van een definitief arrest. Maar dat kan jaren op zich laten wachten, terwijl de weerspannige burgemeester gewoon blijft zitten. Op die manier wordt de voogdij van de Vlaamse regering over de zes faciliteitengemeenten volkomen leeggehaald.

De rest van de nota lijkt al niet veel voordeliger voor de Vlamingen. Indien de voorstellen van Di Rupo voor de wijziging van de bijzondere financieringswet behouden blijft, dan komt dat de Vlaamse Gemeenschap tegen 2030 op een verlies van ruim een miljard euro te staan.
Ook in de in het vooruitzicht gestelde overdracht van bevoegdheden zitten tal van gaten. Zeker voor de Sociale Zekerheid lijkt het erop dat er in de feiten weinig verandert. De financiering en de solidariteitsmechanismen blijven als vanouds federaal, alleen de uitvoering wordt overdragen aan de deelgebieden. Dat heeft ook staatssecretaris Melchior Wathelet (CDH) deze middag nog op de Franstalige omroepen bevestigd.

De eerste versie van de nota van formateur Elio Di Rupo diende om Bart De Wever en zijn N-VA aan de kant te duwen. De aangepaste nota heeft tot doel 2014 te halen, zij het dan met een krukkige regering die, met de verse splijtstof die nu wordt aangebracht, van het ene incident in het andere zal sukkelen. En dan moet het eerste woord nog worden gezegd over de onvermijdelijke besparingen, die in de miljarden euro’s zal lopen.


Rik Van Cauwelaert

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content