Europese Unie krijgt eigen openbaar ministerie

(Belga) Vanaf 1 januari 2015 moet de Europese Unie over een eigen openbaar ministerie beschikken dat bevoegd is voor het opsporen, vervolgen en voor de rechter brengen van al wie de financiële belangen van de EU schaadt. Het bedrag uit de Europese begroting dat elk jaar verloren gaat als gevolg van fraude wordt geschat op 500 miljoen euro.

Het nieuwe orgaan zal een ver doorgedreven gedecentraliseerde structuur hebben en bijgevolg geen extra kosten voor het Europese budget met zich meebrengen. Er komt een Europese Procureur die wordt bijgestaan door vier plaatsvervangers. De eigenlijke onderzoeken zullen echter gebeuren door afgevaardigden van het Europese Openbaar Ministerie in de betrokken lidsta(a)t(en), waarbij ze gebruikmaken van het personeel van de nationale parketten en werken op basis van de nationale wetgeving. De Commissie haalt het voorbeeld van een grensoverschrijdende zaak aan die dankzij de Europese Procureur een andere afloop zou gekend hebben. Verdachten in Duitsland en Bulgarije werkten samen om landbouwsubsidies op zak te steken. In Duitsland leidde de vervolging tot een veroordeling, terwijl de verdachten die in Bulgarije terechtstonden, vrijgesproken werden. “Een Europees Openbaar Ministerie zou ervoor gezorgd hebben dat de onderzoeken en de vervolgingen in de twee landen consistent verliepen”, zegt de Commissie. Geschat wordt dat het Europese Openbaar Ministerie zich elk jaar met 2.500 zaken zal bezighouden. Officieel gaat er 500 miljoen euro uit het EU-budget verloren aan fraude, maar wellicht ligt het werkelijke cijfer veel hoger. (Belga)

Partner Content