Europese regels tabaksaccijnzen verminderen consumptie onvoldoende

Europese regels tabaksaccijnzen verminderen consumptie onvoldoende © belga

De Europese regels over de belasting van tabak hebben een minder ontradend effect gehad dan verhoopt. Dat blijkt uit een evaluatie die de Europese Commissie heeft gepubliceerd.

De Commissie evalueerde de bijna tien jaar oude regels over de accijnzen op tabak. Die regels, met onder meer de invoering van een minimaal tarief voor sigaretten en roltabak, hebben wel bijgedragen tot stabiele inkomsten voor de staatskassen, maar het ontradende effect ervan is niet meer doeltreffend, zo stelde de Commissie vast. Gehoopt werd dat de regels de rookprevalentie in vijf jaar tijd met 10 procent zouden doen dalen, maar die doelstelling is niet gehaald.

De toename van het minimale tarief heeft enkel een impact gehad in een aantal lidstaten waar sigaretten voordien niet zwaar belast werden. Nog steeds rookt 26 procent van de Europese volwassenen, en 29 procent van de 15- tot 25-jarigen.

De regels hebben evenmin tot een spectaculaire harmonisering van de prijzen geleid. De prijs van een pakje sigaretten varieert van 2,57 euro tot 11,37 euro, wat mensen ertoe aanzet om hun tabakswaren over de grens aan te schaffen. Zo wordt geraamd dat Frankrijk tussen 2010 en 2016 1,45 miljard euro aan accijnsinkomsten verloor.

De Commissie acht het huidige kader dan ook voor verbetering vatbaar, ook al omdat nieuwe fenomenen zoals e-sigaretten niet door de regels gedekt worden.

Partner Content