Europees systeem voor elektronische tolheffing niet tijdig klaar

(Belga) De invoering van het Europees elektronisch systeem voor tolheffing (EETS) heeft vertraging opgelopen. Het was de bedoeling dat vrachtwagenchauffeurs het systeem vanaf oktober zouden kunnen gebruiken, maar dat zal niet lukken, zo betreurt de Europese Commissie.

In de Europese Unie hanteren landen uiteenlopende systemen voor elektronische tolheffing. Dat werkt extra kosten, administratie en tijdverlies in de hand. Zo moet een vrachtwagenbestuurder die van Lissabon naar Bratislava rijdt, minstens zeven contracten met aanbieders sluiten en evenveel inbouwapparaten meezeulen. Daarom besloot de Europese Unie acht jaar geleden een eengemaakt Europees systeem in te voeren. Met EETS kan een weggebruiker een contract sluiten met één aanbieder en heeft hij slechts één inbouwapparaat nodig om tol te betalen op alle wegen waar elektronische tolheffing mogelijk is. Bedoeling was dat het systeem vanaf 8 oktober van dit jaar beschikbaar zou zijn voor vrachtwagens, maar die deadline zal volgens van de Commissie niet gehaald worden. Volgens een rapport hebben vele lidstaten het wetgevend en regelgevend kader nog niet op orde, werken stakeholders onvoldoende samen en laten investeringen om bestaande infrastructuur aan te passen op zich wachten. De Commissie moedigt de lidstaten aan het systeem alvast op regionaal niveau zoveel mogelijk te ontplooien en hun tolsystemen op elkaar af te stemmen. Daarnaast dreigt de Commissie ook met inbreukprocedures tegen lidstaten die het wetgevend kader tegen 8 oktober niet klaar hebben. Ook in België is het de bedoeling dat vrachtwagens in de toekomst niet langer een Eurovignet moeten kopen, maar elektronisch tol betalen. De gewesten werken aan de uitwerking van het systeem, maar zij zullen evenmin de vooropgestelde deadline van 2013 halen. (DLA)

Partner Content