Europees Parlement wil minder energieverbruik en meer hernieuwbare energie tegen 2030

Themabeeld. © Getty

Het Europees Parlement wil dat de Europese Unie zich ambitieuzere doelstellingen voor energiebesparingen en hernieuwbare energie tegen 2030 aanmeet. Dat bleek woensdag in Straatsburg, waar de parlementsleden hun standpunten vastlegden over twee belangrijke onderdelen van het klimaatpakket ‘Fit for 55’.

Met het pakket ‘Fit for 55’ presenteerde de Europese Commissie in de zomer van 2021 een batterij wetsvoorstellen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent te verminderen. Zo stelde de Commissie onder meer voor om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de energiemix tegen 2030 op te krikken van de huidige 22 procent tot 40 procent. 

De lidstaten verklaarden zich eind juni akkoord met die doelstelling, maar de parlementsleden eisen meer ambitie. In de aanloop naar de onderhandelingen met de hoofdsteden pleiten ze met een meerderheid van 418 tegen 109 stemmen (111 onthoudingen) voor een doelstelling van 45 procent. Dat is een streefcijfer dat ook de Commissie sinds deze lente omarmt. De opschaling van hernieuwbare energie moet immers helpen om Europa los te koppelen van Russisch gas.

Ook op het vlak van energiebesparingen breekt de Commissie sinds de Russische invasie van Oekraïne een lans voor meer ambitieuze doelstellingen dan in het oorspronkelijke ‘Fit for 55’. Daarin was nog sprake van een vermindering van het finale energieverbruik met 36 procent ten opzichte van een referentie-scenario uit 2007, of 9 procent ten opzichte van een ander scenario dat is vastgelegd in 2020. 

Dat is ook het streefcijfer dat de lidstaten eind juni hebben overgenomen, maar intussen wil de Commissie in haar streven naar onafhankelijkheid van Russische energie de inspanning tot 13 procent (ten opzichte van 2020) optrekken. Het Europees Parlement gaat nog een stap verder en dringt aan op een vermindering met 14,5 procent. Het standpunt werd gesteund door 469 leden. 93 leden stemden tegen en 82 kozen voor een onthouding.  

Het is nu aan de lidstaten en het Europees Parlement om onderhandelingen aan te knopen over de doelstellingen.

Partner Content